Nākotnē varētu apvienot tieslietu un iekšlietu informācijas sistēmas

Uz augšu