Izbeigta tiesvedība Daugavpils pašvaldības jurista prasībā pret deputātiem par goda un cieņas aizskaršanu

Tiesa. Ilustratīvs attēls

FOTO: Paula Čurkste/LETA

Daugavpils tiesa 1. martā izbeigusi tiesvedību Daugavpils pašvaldības Juridiskā departamenta vadītāja Ruslana Golovana prasībā pret vairākiem domes deputātiem, tostarp jauno pilsētas mēru, par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu.

Tiesas priekšsēdētāja palīdze Aiga Trokša-Traško informēja, ka tiesvedība lietā ir izbeigta uz Civilprocesa likuma 223.panta 1.punkta pamata. Attiecīgais punkts nosaka, ka tiesvedība tiek izbeigta, ja lietas izskatīšana nav pakļauta tiesai.

Tiesas pārstāve aģentūrai LETA paskaidroja, ka strīdu risināšana publisko tiesību jomā ir Administratīvās rajona tiesas kompetencē.

Tiesvedība saistīta ar 2018.gada pavasara notikumiem, kad bijušas aizdomas, ka ir viltota toreizējās pašvaldības izpilddirektores, tagad Saeimā ievēlētās Ingas Goldbergas rezolūcija par ekspertu - SIA "Legend 25" - piesaisti 14 miljonus eiro vērtā iepirkumā par pašvaldības AS "Daugavpils siltumtīkli" TEC-3 pārbūvi un jaunas biomasas katlumājas celtniecību.

Golovans uzskata, ka bijušais domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis (Latgales partija), bijusī mēra vietniece Līvija Jankovska ("Mūsu partija") un tagadējais mērs Andrejs Elksniņš (S) kādā ziņojumā iekļāvuši nepatiesas ziņas. Proti, minēto deputātu komisija, izvērtējot domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka Igora Prelatova ("Mūsu partija") rīcības likumību saistībā ar "Legend 25" piedāvājumu, sniedza ziņojumu, kura pēdējā rindkopā, pēc Golovana domām, ir iekļautas pilnīgi nepatiesas ziņas, kas aizskar viņa godu un cieņu, kā arī kaitē reputācijai.

Aģentūrai LETA Golovans skaidroja, ka ziņojumā pēdējā rindkopā, nenorādot nedz šādu protokolu numurus, nedz to datumus, tiek apgalvots, ka viņš bez jebkāda tiesiskā pamata iepazinās un saskaņoja konkursa komisijas sēžu protokolu projektus. Šo rindkopu viņš arī uzskata par nepatiesu, turklāt ziņojums guva lielu rezonansi republikas līmeņa masu saziņas līdzekļos, jo bija saistīts ar lietu par Goldbergas iespējamo rezolūcijas viltošanu.

Golovans arī zināja teikt, ka rezolūcijas viltošanas faktu pēc resoriskās pārbaudes veikšanas Valsts policija neapstiprināja.

Jurists tiesā pieprasījis morālā kaitējuma atlīdzinājumu. Viņš atsaucas uz juridiskajā literatūrā izteiktu viedokli, ka tiesām, nosakot mantisko kompensāciju par goda un cieņas nepamatotu aizskaršanu, būtu jāņem vērā, vai piespriežamā summa izpildīs trīs galvenās funkcijas - taisnīguma, prevencijas un samierināšanas.

"Veicot morālā kaitējuma novērtējumu, uzskatu par samērīgu novērtēt katru strīdus ziņā esošo burtu ar vienu eiro. Kopā burtu skaits strīdus ziņā ir 315, līdz ar to uzskatu, ka, lai tiktu izpildītas trīs augstāk minētas funkcijas, kuras piemīt mantiskai kompensācijai, no katra atbildētāja manā labā jāpiedzen morālā kaitējuma atlīdzinājums 315 eiro apmērā," pauda Golovans.

TV3 raidījums "Nekā personīga" 2018.gada maijā ziņoja, ka Daugavpilī tikusi viltota domes izpilddirektores Goldbergas rezolūcija par ekspertu piesaisti 14 miljonus eiro vērtā iepirkumā par TEC-3 pārbūvi. Lai veiktu izmaiņas sākotnēji izstrādātajā projektā, domē izveidota iepirkuma komisiju konkursam par izmaiņām TEC-3 katlu mājas projekta izstrādē, būvdarbu un autoruzraudzību darbu veikšanā, un jau nākamajā dienā kāda firma domei piedāvājusi savus juridiskos pakalpojumus. Domē tika vērsusies "Legend 25", kas izstrādājot un organizējot iepirkumu procedūras. Firmas vēstuli domes izpilddirektore pārsūtījusi Juridiskajam departamentam ar piebildi "informācijai".

Liels bijis izpilddirektores Goldbergas pārsteigums, kad jau pēc dažām dienām viņai priekšā nolikts līguma projekts par šī uzņēmuma piesaisti TEC-3 modernizācijas projektā, toreiz ziņoja raidījums. Meklējot, kā šāds pārpratums varēja rasties, domes dokumentu sistēmā Goldberga atradusi viņas vārdā izdotu rezolūciju ar jaunu darba uzdevumu - sazināties ar kompāniju un noslēgt līgumu, proti, viņas rezolūciju kāds esot viltojis.

Daugavpils domes dokumentu aprites sistēmā esot tikai divi sistēmas administratori, kas varot kaut ko tajā labot, un viens no viņiem parādās pie izpilddirektores aizdomīgās rezolūcijas kā tās izpildītājs. Goldberga esot noskaidrojusi, ka kāds no vadības esot licis darbiniekam uzlikt rezolūciju viņas vārdā.

Aizdomas kritušas uz Prelatovu, kurš ar iepirkumiem darbojies vairākus gadus, bet domē viņu ievēlēja pēdējās pašvaldību vēlēšanās no Riharda Eigima saraksta "Mūsu partija". Viņš skaidrojis, ka saņēmis "Legend 25" piedāvājumu un pārsūtījis to tālāk. Nevienu no šīs firmas viņš nepazīstot, nekādus norādījumus slēgt līgumu ar to nevienam neesot devis un neesot provocējis vai veicis dienesta viltojumu.

Uz augšu