Pieņem jaunus noteikumus, kas stiprina "gabaldarbu ekonomikā" strādājošo tiesības

FOTO: Reuters/ScanPix

Eiropas Parlamenta deputāti otrdien apstiprināja noteikumus par “gabaldarbu ekonomikā” nodarbināto minimālajām tiesībām. Noteikumi attieksies uz platformām, kurās tiek izmantots darbs pēc pieprasījuma vai uz kuponu sistēmu balstīts darbs - piemēram, “Uber”.

Jaunie noteikumi paredz vairāk pārredzamības, un par likumu deputāti jau iepriekš bija panākuši neformālu vienošanos ar dalībvalstu ministriem. 

Tas paredz, ka darbinieki jau no pirmās dienas būs jāinformē par tādiem darba līguma aspektiem kā pienākumu apraksts, līguma stāšanās spēkā, tā ilgums, darba samaksa un darba laiks. Atsevišķos gadījumos šo termiņu būs iespējams pagarināt līdz vienai nedēļai.

Likums nodrošinās arī labāku darbinieku aizsardzību, jo vairāki jauninājumi paredzēti “jaunajos nodarbinātības veidos” nodarbināto cilvēku tiesību uzlabošanai.

Darba ņēmējiem būs tiesības uz iepriekš noteiktu darba dienu un stundu sarakstu. Viņi arī varēs bez soda sankcijām atteikties no darba ārpus iepriekš noteiktā laika, kā arī saņemt kompensāciju, ja darba uzdevums netiks laikus anulēts.

Darba devējs nevarēs sodīt darbinieku, ja tas uzņems papildu saistības ārpus noteiktā darba laika.

Tāpat pieņemti jauni pārbaudes laika noteikumi, kas paredz - pārbaudes laiks nedrīkstēs pārsniegt sešus mēnešus, un, atjaunojot līgumu, nedrīkstēs noteikt jaunu pārbaudes laiku. Obligāta apmācība tiks uzskatīta par darba laiku, un darba devējs par to nedrīkstēs pieprasīt samaksu.

Noteikumi tika apstiprināti ar 466 balsīm pret 145, 37 deputātiem atturoties. Dalībvalstīm būs trīs gadi laika to īstenošanai.

Uz augšu