Izpildīs ikvienu "morālu, likumīgu un paveicamu" prasību

Uz augšu