ES valstis nespēj vienoties par kvotu sistēmu Vidusjūrā uzņemto imigrantu pārdalei

Uz augšu