Jelgavā aicina parakstīties pret koku ciršanas ieceri stāvlaukuma izbūvei

Ilustratīvs attēls, FOTO: TVNET

Iniciatīvas grupa Jelgavā sociālajos tīklos publicējusi aicinājumu parakstīties pret koku ciršanas ieceri automašīnu stāvlaukuma izbūvei pie pilsētas kultūras nama.

Pašvaldība Dobeles ielā 1, daļā no skvēra, plāno izbūvēt stāvlaukumu, kurā paredzētas vietas 105 automašīnām - 79 pašā stāvlaukumā un 26 gar Dobeles ielas posmu. Lai objektu izbūvētu, pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" iecerējusi 16 koku - parasto bērzu, āra liepu, parasto lapegļu - nociršanu, un līdz 5.decembrim pilsētā norisinās publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri.

Teritorijā paredzēta ietve, un pie tās būs četras atpūtas vietas. Plānots arī iestādīt 11 lapu kokus, 31 lapu koku dzīvžogos, krūmus, ziemcietes un sīpolpuķes.

Pašvaldībā arī apgalvo, ka stāvlaukuma būvprojekts tiek izstrādāts, pēc iespējas integrējoties esošajā skvēra ainavā. Būvprojekta risinājums paredz neskart skvērā izvietotos dizaina dārzus un Noras Bumbieres piemiņas skulptūras vietu. Tāpat neskarti paliks arī vērtīgie un unikālie skvērā augošie koki - zirgkastaņas, liepas un riekstkoki, kas veido skvēra vertikālo dabas akcentu un norobežo telpu. 

"Šīs teritorijas tiks integrētas un apvienotas, risinot visas skvēra teritorijas apvienošanu gan vizuāli, gan funkcionāli. Izcērtamo koku vietā projektā paredzēts iestādīt vairāk nekā četrdesmit lapu kokus un vairākus desmitus krūmu grupas - parastās kļavas, parastos skābaržus, vilkābeles, magnolijas, bārbeles un ložņu kārklus," skaidroja domē.

Projektā paredzēts sakārtot esošos skvēra gājēju celiņus, kuru segums ir fiziski novecojis, un izbūvēt jaunus celiņus galvenajam gājēju kustības virzienam uz centra pusi, veidojot apstādījumus abās pusēs. Paredzēti arī ilgtspējīgi lietus ūdens novadīšanas risinājumi, autostāvvietu segums no ekobetona bruģakmens, kā arī novecojušo soliņu un atkritumu urnu nomaiņa.

"Stāvlaukums ir vitāli nepieciešams Jelgavas kultūras nama pasākumu apmeklētājiem un mākslinieciskās pašdarbības un profesionālajiem kolektīviem, jo līdz šim automašīnu novietošana kultūras nama apkārtnē ir bijusi apgrūtināta. Izbūvējamais autostāvlaukums diennakts režīmā nodrošinās kultūras nama apkārtnē dzīvojošo un pārējo Jelgavas iedzīvotāju un tās viesu ērtu un drošu automašīnu novietošanu labiekārtotā un mūsdienīgā ārtelpā," ideju pamatoja domē.

Savukārt iniciatīvas grupa, kas piedāvā savu atbalstu aptaujas anketas aizpildīšanā un nogādāšanā domē, uzskata, ka koku ciršana "ir pretrunā ar Jelgavas ilgtermiņa attīstības prioritāti veidot pilsētu ar mūsdienīgu un ilgtspējīgu dzīves vidi, kā arī pasliktinās gaisa kvalitāti pilsētas centrā".

Aizpildītu aptaujas lapu var iesniegts pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīt pa pastu Jelgavas Būvvaldei.

Uz augšu
Back