Lielbritānija 31.janvārī izstājas no Eiropas Savienības (ES), tomēr tas vēl nenozīmē “Brexit” sāgas galu – aiziešanai seko 11 mēnešu pārejas periods, kura laikā Lielbritānijai joprojām būs saistošas ES tiesību normas. Lielbritānijas raidsabiedrība BBC skaidro, kas ir šis pārejas periods un kāpēc tas ir nepieciešams.

Kas ir pārejas periods?

Pārejas periods pēc Lielbritānijas izstāšanās no ES būs spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim.

Šajā laikā Lielbritānija joprojām būs gan ES muitas savienības, gan vienotā brīvā tirgus sastāvā.

Tas nozīmē, ka līdz šā gada beigām paliek spēkā lielākā daļa līdzšinējās kārtības, piemēram, attiecībā uz ceļošanu starp Lielbritāniju un ES, divpusējo tirdzniecību un tiesībām uz dzīvošanu un strādāšanu.

Tomēr, sākoties pārejas periodam, Lielbritānija automātiski zaudē savu vietu ES politiskajās institūcijās, tostarp Eiropas Komisijā un Eiropas Parlamentā.

Tādējādi rodas situācija, ka Lielbritānijai ES vairs nav balsstiesību, tomēr tai ir pienākums ievērot ES noteikumus. ES Tiesai joprojām būs galavārds juridiskos strīdos starp Lielbritāniju un ES.

Pārejas periodā laikā Lielbritānija joprojām veiks iemaksas ES budžetā.

Kāpēc tas ir nepieciešams?

Pārejas perioda idejas pamatā ir dot laiku jaunām Lielbritānijas un ES sarunām par attiecībām pēc “Brexit”.

Šīs sarunas noteiks, kādas galu galā būs abu pušu attiecības nākotnē.

Abas puses savus mērķus jau izklāstījušas 27 lappušu dokumentā, kas tiek dēvēts par politisko deklarāciju. Sarunām vajadzētu palīdzēt nodrošināt šajā dokumentā iekļauto mērķu sasniegšanu.

Kas ir jāizdara pārejas perioda laikā?

Galvenais uzdevums ir panākt vienošanos par ES-Lielbritānijas brīvās tirdzniecības līgumu.

Tas ir ļoti būtiski, lai Lielbritānija var pēc pārejas perioda beigām turpināt tirdzniecību ar Eiropu bez tarifiem, kvotām un citām barjerām.

Tomēr brīvās tirdzniecības līguma noslēgšana nenozīmēs pilnīgi visu ar tirdzniecību saistītu pārbaužu atcelšanu uz robežas starp ES un Lielbritāniju. Tas nozīmē, ka Lielbritānijas uzņēmumiem būs jāsagatavojas izmaiņām.

Paralēli tirdzniecības sarunām ar ES Lielbritānijai būs nepieciešami brīvās tirdzniecības līgumi ar citām valstīm, piemēram, ASV un Austrāliju.

Ja sarunas tiks pabeigtas laicīgi, tad brīvās tirdzniecības līgumi varētu stāties spēkā pārejas perioda beigās.

Neskaitot tirdzniecības līgumu, ir jāpanāk vienošanās arī par dažādiem citiem aspektiem, uz kuriem balstīsies ES-Lielbritānijas nākotnes attiecības.

Vienošanās nepieciešams panākt par, piemēram, drošību, tiesībsargājošajām institūcijām un informācijas apmaiņu, aviācijas standartiem un drošību, piekļuvi zvejniecības ūdeņiem, elektroenerģijas un gāzes piegādēm, kā arī medikamentu licencēšanas un uzraudzības jautājumiem.

Lielbritānijai nāksies izstrādāt un ieviest arī vairākas citas jaunas sistēmas, piemēram, migrācijas pārvaldīšanas sistēmu pēc tam, kad uz Lielbritāniju vairs neattieksies ES brīvās darbaspēka kustības noteikumi.

Kā “Brexit” izskatīsies pēc pārejas perioda beigām?

Pēc pārejas perioda beigām ir iespējami trīs dažādi “Brexit” scenāriji.

Stājas spēkā Lielbritānijas-ES brīvās tirdzniecības līgums

Ja Eiropas Savienības un Lielbritānijas brīvās tirdzniecības līguma sarunas tiks pabeigtas līdz gada beigām, jaunās abu pušu tirdzniecības attiecības varēs stāties spēkā uzreiz pēc pārejas perioda beigām.

Garantiju, ka vienošanās par brīvās tirdzniecības līgumu tiks panākta laicīgi, nav, tomēr Lielbritānijas valdība saglabā optimismu.

Savukārt Eiropas Komisija brīdinājusi, ka vienošanās panākšana šādā salīdzinoši neilgā laikā būs izaicinājumiem pilns uzdevums.

Pārejas periods beidzas bez tirdzniecības līguma noslēgšanas

Ja līdz gada beigām netiek panākta vienošanās par brīvās tirdzniecības līgumu un pārejas periods netiek pagarināts, tad “Brexit” noslēdzas bez vienošanās par tirdzniecības attiecībām nākotnē.

Šāda scenārija gadījumā Lielbritānijas tirdzniecība ar ES notiks, balstoties uz Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem. Tas nozīmē, ka lielajai daļai preču tiek piemēroti tarifi.

Pārejas periods tiek pagarināts un sarunas turpinās

Ja vienošanās par brīvās tirdzniecības līgumu būs tuvu, Lielbritānija var nolemt pagarināt pārejas periodu. Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons gan iepriekš izteicies, ka viņš to neplāno darīt.

Pārejas perioda pagarināšanai gan būs nepieciešams saņemt arī ES apstiprinājumu.

Lielbritānijas izstāšanās līguma noteikumi nosaka, ka pārejas periodu iespējams pagarināt par 12 vai 24 mēnešiem. Tomēr šo pārejas periodu arī iespējams izbeigt pirms termiņa.

Lai pārejas periods tiktu pagarināts, Lielbritānijai un ES vienošanās par to ir jāpanāk līdz 2020.gada 1.jūlijam.