IeM: Lēmums par nepilngadīgu migrantu uzņemšanu no Grieķijas jāpieņem Saeimai

Migranti no Āfrikas. Ilustratīvs attēls FOTO: AP/LETA

Vairākas ES valstis paudušas apņemšanos no Grieķijas uzņemt nepilngadīgus migrantus, savukārt Iekšlietu ministrija (IeM) norāda, ka lēmumu par Latvijas dalību šādā iniciatīvā jāpieņem Saeimai.

28.aprīlī paredzēta ES iekšlietu ministru neformāla videokonferences sanāksme un IeM par paredzēto sanāksmi sagatavojusi ziņojumu, kuru šodien uzklausīja valdība.

Plānotajā sanāksmē viena no apspriežamajām tēmām būs aktuālā situācija par migrāciju.

IeM norāda, ka Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi migrācijas pārvaldību. Tās dēļ uz laiku ir pārtrauktas patvēruma meklētāju pārsūtīšanas atbilstoši Dublinas regulai, apturēta nelegālo migrantu brīvprātīgā un piespiedu atgriešana un apgrūtināta atpakaļuzņemšanas procedūru īstenošana. Arī dažādo legālās migrācijas veidu, kā arī pārmitināšanas un pārcelšanas īstenošana ir būtiski palēninājusies vai pilnībā apturēta.

Neskatoties uz Covid-19 radītajiem izaicinājumiem, vairākums dalībvalstu ir apstiprinājušas gatavību turpināt darbu pie ilgtspējīgas un visaptverošas migrācijas un patvēruma sistēmas stiprināšanas. Videokonferences laikā iekšlietu komisāre ir apņēmusies informēt ministrus par progresu pie Migrācijas un patvēruma pakta sagatavošanas.

Patlaban aktuālākie izaicinājumi migrācijas jomā ir situācija uz Grieķijas un Turcijas robežas, Lībijā un Rietumbalkānu reģionā. 

Ņemot vērā Turcijas veiktos pasākumus robežu kontrolei un Covid-19 ierobežošanai, situācija uz Grieķijas - Turcijas robežas pēdējās nedēļās ir stabilizējusies, bet saglabājas saspringta. Papildus spriedzi rada, ka pašlaik Grieķijā ir vairāk nekā 100 000 migrantu. No tiem apmēram 40 000 ir uz salām un apmēram 5000 ir nepavadīti nepilngadīgie.

Līdz ar to regulāri notiek diskusijas par iespēju pārcelt daļu no salās esošajiem migrantiem uz Grieķijas kontinentālo daļu. Tāpat, ņemot vērā 13.marta ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē diskutēto, vairākas dalībvalstis, piemēram, Vācija, Francija, Portugāle, Lietuva jau ir informējušas par savu nodomu brīvprātīgi uzņemt nepavadītus nepilngadīgos no Grieķijas.

Nesen pirmie aptuveni 50 nepilngadīgie jau tika pārvietoti uz Vāciju un Luksemburgu. Patlaban arī pārējās dalībvalstis tiek aicinātas apsvērt šādu iespēju.

ES un tās dalībvalstis ir apņēmušās darīt pieejamus 20 miljardus eiro visneaizsargātākajām trešajām valstīm, lai palīdzētu tām tikt galā ar Covid-19 dēļ radušos ārkārtas situāciju veselības aprūpes jomā. 

16.aprīlī Eiropas Komisija (EK) pieņēma paziņojumu "Covid-19: norādījumi par attiecīgo ES noteikumu īstenošanu patvēruma un atgriešanas procedūru jomā un par pārmitināšanu". Šajā paziņojumā tiek sniegti praktiski padomi, kā arī identificēti rīki patvēruma un atgriešanas procedūru īstenošanai un pārmitināšanas pasākumu turpināšanai esošajos apstākļos.

Patlaban ierobežoto ceļošanas iespēju dēļ ir arī apgrūtināta uz Grieķiju nosūtīto Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) spēku nomaiņa un ES Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols) policijas spēku nosūtīšana uz Grieķijas un Itālijas "karstajiem punktiem".

Neformālās videokonferences laikā ministri tiks informēti par aktuālo situāciju, jo īpaši uz robežām ar Turciju un Rietumu un Centrālajā Vidusjūrā, tostarp par nepavadīto nepilngadīgo pārvietošanu.

Latvijas IeM ziņojumā par Latvijas pozīciju teikts, ka svarīgi, lai Covid-19 radītās krīzes apstākļos dalībvalstis samērīgi ar situācijas radītajiem ierobežojumiem turpinātu pildīt savus pienākumus un saistības migrācijas plūsmu efektīvākai pārvaldīšanai. Šajā kontekstā Latvija pozitīvi vērtē EK sagatavotās vadlīnijas par migrācijas un patvēruma politikas jautājumiem.

Tāpat ir svarīgi sekot līdzi migrācijas plūsmām būtiskākajos migrantu izcelsmes reģionos, lai izmaiņu gadījumā būtu iespējams savlaicīgi uz tām reaģēt gan ES, gan arī dalībvalstu līmenī, uzskata Latvija.

Ņemot vērā būtiski ierobežoto starptautisko pasažieru pārvadājumu pieejamību, "Frontex" īstenotajās aktivitātēs iesaistīto ekspertu un tehniskā aprīkojuma rotācija ir būtiski apgrūtināta. Ievērojot minēto, Latvija uzskata, ka "Frontex" sadarbībā ar iesaistītajām dalībvalstīm un EK atbalstu jāturpina meklēt efektīvus veidus tās nodrošināšanai.

Latvija atzinīgi vērtē EK pieņemtās norādes par attiecīgo ES noteikumu īstenošanu patvēruma un atgriešanas procedūru jomā un par pārmitināšanu, kā arī kopumā īsteno tajās noteikto.

Saskaņā ar Patvēruma likumu lēmumu par Latvijas dalību iniciatīvā par nepavadītu nepilngadīgo uzņemšanu no Grieķijas jāpieņem Saeimai, norāda IeM.

Uz augšu
Back