Ziņojums: Valdībām un amatpersonām ir jābūt paraugam pretkorupcijas pasākumu ievērošanā

Ministru kabinets pirms valdības sēdes.

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Valdībām un valsts amatpersonām ir jābūt paraugam, ievērojot pretkorupcijas pasākumus un caurredzamības standartus, teikts trešdien publicētajā Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) ikgadējā ziņojumā.

Ziņojumā izvērtēti pasākumi korupcijas novēršanai GRECO dalībvalstīs 2019.gadā attiecībā uz parlamentāriešiem, tiesnešiem un prokuroriem, kā arī centrālajām valdībām un tiesībsargājošām iestādēm.

"Korupcija grauj pilsoņu ticību demokrātijai un demokrātiskām institūcijām. Tādējādi efektīvu pretkorupcijas pasākumu īstenošanai un integritātes un caurredzamības veicināšanai ir jābūt valsts iestāžu prioritātei visos laikos. Valstīm ir bijis progress, taču tām jāpastiprina savi centieni pilnībā ieviest GRECO rekomendācijas," paziņoja Eiropas padomes ģenerālsekretāre Marija Pejčinoviča-Buriča.

2019.gadā dalībvalstis nedaudz uzlabojušas GRECO rekomendāciju izpildi ceturtās novērtēšanas kārtas ietvaros. Šajā 2012.gadā uzsāktajā kārtā dalībvalstīm jāizpilda prasības par korupcijas novēršanu parlamenta deputātu, tiesnešu un prokuroru darbībā.

Kā teikts GRECO ikgadējā ziņojumā, līdz 2019.gada beigām pilnībā izpildīti 36% rekomendāciju. Zemākais rekomendāciju izpildes līmenis ir attiecībā uz parlamenta deputātiem (27%), bet augstākais - attiecībā uz tiesnešiem (37%) un prokuroriem (46%).

Ziņojumā uzsvērts, ka kopš ceturtās novērtēšanas kārtas uzsākšanas 2012.gadā teju puse dalībvalstu veikušas konstitucionālas reformas atbilstoši GRECO rekomendācijām. Dalībvalstis veikušas vairāk nekā 150 likumdošanas, normu vai institucionālās reformas, lai izpildītu GRECO rekomendācijas.

Latvija līdz 2019.gada beigām pilnībā izpildījusi 11 no 16 GRECO rekomendācijām (69%). Piecas rekomendācijas (31%) nav tikušas izpildītas.

2019.gada beigās Somija, Norvēģija un Lielbritānija bija vienīgās valsts, kuras izpildījušas visas GRECO rekomendācijas attiecībā uz parlamenta deputātiem, tiesnešiem un prokuroriem. Pārējās valstis ar augstu rekomendāciju izpildes līmeni bija Zviedrija (75%), Igaunija (74%) un Latvija (69%).

Latvija 2019.gada beigās bija starp valstīm, kurās bija augstākas rekomendāciju izpildes līmenis attiecībā uz parlamenta deputātiem. Visas rekomendācijas bija izpildījušas Somija, Norvēģija un Lielbritānija, kurām ar 60% sekoja Albānija un Zviedrija. Savukārt Azerbaidžāna, Bulgārija, Latvija un Melnkalne izpildījušas pusi rekomendāciju.

2019.gada beigās tikai trīs valstis - Somija, Norvēģija un Zviedrija - izpildījušas visas GRECO rekomendācijas attiecībā uz tiesnešiem. Latvija izpildījusi 86% rekomendāciju, kurai seko Igaunija (80%), Slovēnija (75%) un Rumānija (67%).

Uz augšu