Bezdarbnieka pabalsta izmaksai augstskolu vai koledžu absolventiem novirza € 6,6 miljonus

Absolventi. Ilustratīvs attēls

FOTO: Ieva Čīka/LETA

Valdība lēma par nepieciešamā finansējuma 6 597 401 eiro apmērā piešķiršanu Labklājības ministrijai, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu nodrošināt pabalstu gada laikā pirms ārkārtējās situācijas bezdarbnieka statusu ieguvušajiem augstskolu vai koledžu absolventiem, liecina otrdienas valdības sēdē atbalstītais rīkojuma projekts.

Tiesības uz minēto pabalstu ir tiem, kuri gada laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas ir beiguši mācības augstskolā vai koledžā un ieguvušas bezdarbnieka statusu ārkārtējās situācijas laikā vai triju mēnešu laikā pēc tās beigām.

Vienlaikus šiem speciālistiem kopējam darba stāžam ir jābūt mazākam par vienu gadu. Tāpat pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksām bezdarba gadījumam ir jābūt veiktām mazāk nekā 12 mēnešus.

Jaunā speciālista pabalstu plāno izmaksāt pirmos divus mēnešus 500 eiro apmērā, trešajā un ceturtajā mēnesī 375 eiro apmērā.

Pabalstu izmaksās līdz brīdim, kad persona zaudēs bezdarbnieka statusu, bet ne ilgāk par četriem mēnešiem un ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) datiem periodā no 2019.gada 1.maija līdz šī gada 30.aprīlim Latvijas augstskolu izglītības diplomu bija ieguvušas 12 152 personas.

Ministrija pieņem, ka jaunā speciālista pabalstam galvenokārt varētu pieteikties gados jaunākās augstskolu izglītības diplomu saņēmušās personas, proti, vecumā līdz 29 gadiem.

Pēc IZM informācijas lielākā daļa no pēdējo kursu studējošiem parasti jau strādā. Tā kā nav iespējams noteikt, cik ilgi studējošais ir nodarbināts, proti, cik kvalificētos jau esošajiem pabalstiem, LM ir pieņēmusi, ka jaunā speciālista pabalstam pieteiktos 30% no absolventiem.

Papildus veikts pieņēmums, ka 10% no absolventiem, kas šobrīd strādā, vienojoties ar darba devēju, pārtrauktu darba attiecības, lai arī pieteiktos jaunā speciālista pabalstam. Līdz ar to kopā no absolventiem Latvijā jaunā speciālista pabalstam varētu pieteikties 3233 personas.

Ņemts vērā arī pieņēmums, ka jaunā speciālista pabalstam pieteiktos 500 personas, kas izglītību ieguvušas ārvalstu augstskolās. Līdz ar to provizoriskais jaunā speciālista pabalsta saņēmēju skaits varētu sasniegt 3733 personas vidēji mēnesī.

Tā kā uz jaunā speciālista pabalsta sākuma izmaksāšanas brīdi nav iespējams precīzi prognozēt faktiskos izdevumus, LM norāda, ka tā finansējumu prasīs pa daļām, sākotnēji pieprasot plānotos izdevumus diviem mēnešiem, kas indikatīvi plānoti 3 733 000 eiro apmērā. Savukārt, atlikušo finansējumu LM pieprasīs atbilstoši nepieciešamībai.

Jaunā speciālista pabalsta piešķiršanu un izmaksu nodrošinās VSAA. Plānots, ka 64 651 eiro novirzīs aģentūras informācijas sistēmas SAIS funkcionalitātes nodrošināšanai, lai varētu izmaksāt šo pabalstu.

Lai saņemtu datus par to, ka personas, kas piesakās uz atbalstu, gada laikā pirms ārkārtējās situācijas ir ieguvušas augstāko izglītību, VSAA nosūtīs IZM informācijas pieprasījumu ar ierobežotas pieejamības statusu par personām, kas ir pieteikušās uz jaunā speciālista pabalstu, norādot personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Tad attiecīgi IZM par šīm personām iegūs datus no Valsts izglītības informācijas sistēmas un sniegs atbildi VSAA par to, vai persona ir ieguvusi diplomu par augstāko izglītību likumā paredzētajā posmā.

Uz augšu