Par rupju Covid-19 ierobežojumu pārkāpšanu uz laiku atstādināta Ogres pašvaldības policijas vadība

TV3 ekrānšāviņš FOTO: скриншот

Ogres novada dome šodien nolēma uz dienesta pārbaudes laiku atstādināt no amatiem pašvaldības policijas priekšnieku Uģi Ulmani un viņa vietnieku Ēriku Diču, liecina Ogres novada pašvaldības domes deputātu ceturtdien pieņemtais lēmums.

Amatpersonas no amata atstādinātas ar 21.janvāri, bet ne ilgāk kā uz trīs mēnešiem, par atstādināšanas laiku neizmaksājot darba samaksu. Atstādināšanas laikā Ulmanim un Dičam aizliegts atrasties savā darba vietā un veikt kādus amata pienākumus.

Uz Ulmaņa atstādināšanas laiku Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka pienākumus uzdots pildīt pašvaldības policijas priekšnieka vietniecei Mirdzai Strelčai.

Pašvaldībā skaidro, ka dienesta pārbaude un attiecīgi Ulmaņa un Diča atstādināšana no darba pienākumiem uz laiku ir saistīta ar televīzijas raidījuma "Bez Tabu" vēstīto, ka viņi abi pusdienojuši kafejnīcā "Rush Cafe" Ogrē, ignorējot Covid-19 ierobežojumus.

Šajā kafejnīcā, pārkāpjot epidemioloģiskās drošības prasības, apmeklētājiem ļauts ieturēt maltītes uz vietas, lai gan valdības rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteikts, ka sabiedriskās ēdināšanas vietās atļauts izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai, izņemot ražošanas uzņēmumus, kur tas nav iespējams, ievērojot nosacījumu, ka attiecīgā ēdināšanas vieta nav publiski pieejama un ir nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas, ēdināšanas laikā pie viena galdiņa atrodas tikai viena persona un starp galdiņiem ir divu metru distance.

Raidījuma sižetā bija redzams, ka 11.janvārī kafejnīcā uz vietas pusdienoja arī Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Ulmanis un policijas priekšnieka vietnieks Dičs, ka kafejnīcas darbinieki un daļa apmeklētāju, kuri bija iestājušies rindā, nevalkāja sejas un deguna aizsegus, rindā netika ievērota fiziskā distancēšanās. Uz kafejnīcu abas policijas amatpersonas bija atbraukušas trafarētajā pašvaldības policijas automašīnā.

Ulmanis un Dičs taisnojās, ka viņi bija ieradušies kafejnīcā, lai veiktu kontrolpirkumu, taču saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Kontrolpirkuma veikšanas kārtība", veicot pakalpojuma kontrolpirkumu, tas uzskatāms par pabeigtu un tiek pārtraukts brīdī, kad pakalpojuma sniedzējs ir piekritis sniegt pakalpojumu. Noteikumi nosaka arī to, ka policijas iestādes vadītājs nodrošina kontrolpirkuma veikšanai paredzēto naudas līdzekļu uzskaiti un aktā norāda iesaistītajai personai nododamo naudas līdzekļu apmēru un naudas zīmju numurus, kā arī tehniskos līdzekļus, ja tos izmanto kontrolpirkuma veikšanai.

Pēc raidījuma "Bez Tabu" sižetā redzētā Ogres novada pašvaldība sāka pārbaudi par Ulmaņa un Diča iespējamiem pārkāpumiem, ir saņemti abu amatpersonu paskaidrojumi. 

Domes sēdē pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, iepazīstinot deputātus ar šo paskaidrojumu saturu, informēja, ka tie ir pretrunīgi un ir nepieciešams turpināt pārbaudi.

Ogres novada pašvaldībai ir pienākumus darīt visu, lai vispusīgi un objektīvi veiktu pārbaudi par policijas priekšnieka un viņa vietnieka iespējamo pārkāpumu, kā arī lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu sabiedrības uzticību pašvaldības policijai, uzsver pašvaldībā.

Atstādināšana no darba nav pašmērķis, bet instruments iespējamo kaitīgo seku novēršanai, norāda pašvaldība. Kā tas skaidrots tiesu praksē, minētās normas jēga un mērķis ir darba devējam nodrošināt tiesības atstādināt darbinieku no darba pienākumu veikšanas, ja darbinieks ir pieļāvis kādu pārkāpumu vai par to pastāv aizdomas, skaidro pašvaldībā.

Sēdes laikā vairāki deputāti uzvēra, ka ar savu rīcību Ulmanis un Dičs grauj ne tikai savu un pašvaldības policijas, bet visas pašvaldības reputāciju, turklāt šādi rīkojoties laikā, kad ir noteikti stingri ierobežojumi Covid-19 izplatības mazināšanai.

Domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA), atbalstot lēmumprojektu par abu pašvaldības policijas amatpersonu atstādināšanu, retoriski vaicāja, kā pašvaldības policija tagad varēs prasīt, lai citi ievēro sabiedrisko kārtību, ja paši neievēro valstī noteikto kārtību.

Par Ulmaņa un Diča atstādināšanu no darba uz pārbaudes laiku balsoja 15 deputāti un viens deputāts atturējās.

TVNET jau vēstīja, ka Ogres Pašvaldības policijas vadība atzina savu pārkāpumu un solīja samaksāt sodu par epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu.

Uz augšu
Back