Atjaunos Rīgas velosatiksmes attīstības koncepciju

Rīkojuma zīme "Velosipēdu ceļš". FOTO: Evija Trifanova/LETA

Rīgas mikromobilitātes drošības komisijas sēdē deputāti šodien vienojās par Rīgas velosatiksmes attīstības koncepcijas aktualizēšanu, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Rīgas velosatiksmes attīstības koncepcija 2015.-2030.gadam ir dokuments, kas nosaka attīstības virzienus un mērķus integrētai velosatiksmes attīstībai Rīgas ielu plānojumā.

Koncepcija balstās uz trīs galvenajiem attīstības virzieniem - velosatiksmes infrastruktūru, plānošanu un vadību, kā arī uz velosatiksmes popularizēšanu un izglītību.

Kā norādīja komisijas vadītāja, deputāte Agnese Logina (PP), spēkā esošā koncepcijas redakcija nepilnīgi ataino pilsētas izaicinājumus un aktuālās problēmas, tāpēc tā jau ir novecojusi. Komisija ir vienojusies aicināt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu un Satiksmes departamentu šo dokumentu aktualizēt.

"Līdz šim veloinfrastruktūras ieviešana un plānu realizācija Rīgā ir notikusi ļoti lēni un neviendabīgi. Tas saistīts gan ar paviršu sekošanu līdzi plānošanas dokumentiem, gan ar finansējuma trūkumu," skaidro Logina.

Viņa norāda, ka kopš 2015.gada pilsētas attīstības plāni un vīzija ir krietni mainījusies un tagadējā dokumentā ir jāiekļauj gan "Rail Baltica" būvniecības ietekme, gan arī Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti, kas būtiski mainīs pilsētu.

Komisija norāda, ka koncepcijas aktualizēšana nepieciešama arī tāpēc, ka mainījušies iedzīvotāju pārvietošanās paradumi, daudz biežāk izmantojot velo un citus mikromobilitātes veidus.

Rīgas mikromobilitātes drošības komisija izveidota, lai uzlabotu gājēju drošību, veiktu pakāpenisku ietvju un gājēju pāreju uzlabošanu atbilstoši drošības un pieejamības standartiem un veiktu gājēju ielu ieviešanu, iesaistot NVO un nozaru ekspertus.

Komisijas galvenie uzdevumi ir uzlabot saikni starp plānošanu un ieviešanu - pārraudzīt mikromobilitātes plānošanas dokumentu izstrādi pirms izskatīšanas komitejā, uzlabot ceļu satiksmes drošību gājējiem un velosipēdistiem, izskatīt vides pieejamības jautājumus, lai nodrošinātu visiem pieejamu infrastruktūru, kā arī apspriest dažādus deputātu ierosinājumus, kas saistīti ar mikromobilitātes attīstību un drošību, un apspriestu ar mikromobilitāti saistītu normatīvo aktu izmaiņas.

Uz augšu
Back