Skatīs priekšlikumu piespriest tirgotājiem sodu līdz €5000 par epidemioloģiskās drošības pārkāpumiem

Veikals "Rimi" tirdzniecības centrā "Origo". FOTO: Paula Čurkste/LETA

Saeima šodien nodeva izskatīšanai komisijās likumprojektu, kas paredz, ka par epidemioloģiskās drošības pārkāpumiem tirgotājam varēs piespriest sodu līdz 5000 eiro.

Attiecīgās izmaiņas Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā iepriekš atbalstītas valdībā un Krīzes vadības padomē.

Likumprojekta autori Ekonomikas ministrijā (EM) norādīja, ka, neskatoties uz valdības noteiktajiem ierobežojumiem saimniecisko pakalpojumu sniegšanai, praksē ir konstatēti atsevišķi gadījumi, ka komersanti turpina saimniecisko pakalpojamu sniegšanu slepus vai klaji ignorējot noteiktos ierobežojumus.

Tāpat EM secinājusi, ka esošās normas par administratīvo atbildību nav efektīvas vai ir grūti piemērojamas.

Ar likuma grozījumiem paredzēts, ka par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpumu saimniecisko pakalpojumu sniegšanā, kas var radīt būtisku kaitējumu sabiedrības veselības interesēm, Valsts vai pašvaldības policija var pieņemt rakstveida lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā par tirdzniecības vietas, tās struktūrvienības slēgšanu apmeklētājiem līdz septiņām dienām.

"Ar struktūrvienību ir saprotams atsevišķs veikals veikalu tīklā, lai par viena konkrēta veikala pārkāpumiem netiktu aizvērta visa šo veikalu ķēde, jeb tīkls, bet konkrētā vieta, kur notikusi pārbaude un konstatēti pārkāpumi," iepriekš skaidroja EM.

Ministrijā atzina, ka šī regulējuma mērķis ir pasargāt sabiedrību no vietām, kur netiek pienācīgi un efektīvi īstenota drošības prasību izpilde, kā arī motivēt saimniecisko pakalpojumu sniedzējus ievērot normatīvo aktu prasības.

Vienlaikus EM atzina, ka norma par saimniecisko pakalpojumu sniedzēju aizvēršanu apmeklētāju apkalpošanai tiktu piemērota tikai galējās nepieciešamības gadījos, ja epidemioloģisko prasību pārkāpums saimniecisko pakalpojumu sniegšanā var radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu sabiedrības veselības interesēm.

"Norma tiktu piemērota gadījumā, ja piemēram, tiek būtiski pārkāpti pulcēšanās ierobežojumi - tirdzniecības vietā būtiski ir vairāk pircēju nekā to pieļauj normatīvie akti vai tirdzniecības vietā nav izstrādātas iekšējās procedūras un tamdēļ praksē netiek nodrošināta epidemioloģisko prasību izpilde," skaidroja ministrijā.

Nosakot katra konkrētā gadījuma slēgšanas termiņu - uz septiņām vai mazāk dienām - galvenokārt, vērtējami divi kritēriji. Pirmkārt, pārkāpuma nopietnība vai smagums, otrkārt, objektīvi nepieciešamais laiks konstatēto trūkumu un neatbilstību novēršanai.

Tāpat grozījumi likumā paredz par saimniecisko pakalpojumu sniegšanā noteikto normu pārkāpumiem piemērot naudas sodu līdz 5000 eiro.

Uz augšu
Back