Līdz 2027.gadam plāno attīstīt pētniecību Latvijā

Uzsākot studijas koledžas līmeņa programmā Biznesa augstskolā Turība, iespējams ietaupīt naudu! FOTO: Turība

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nākamajos septiņos gados zinātnē plāno attīstīt "izcilu pētniecību, jaunas tehnoloģijas un augsti kvalificētu personālu", liecina IZM zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.- 2027.gadam, kuras 13.aprīlī skatīs Ministru kabinetā.

IZM skatījumā, 2021.- 2027.gada periodā joprojām primāri nepieciešams paaugstināt pētniecības un attīstības (P&A) intensitāti, līdz ar to septiņos gados ministrija plāno prioritāri veikt pasākumus pētniecības izcilības attīstīšanai, P&A sistēmas digitālai transformācijai un institucionālās pārvaldības uzlabošanai, pētniecības sociālās un ekonomiskās vērtības palielināšanai. 

Ministrija apņēmusies attīstīt valsts augstskolas un valsts zinātniskos institūtus [...], stiprinot pētniecības infrastruktūru un resursu koplietošanu un proaktīvi attīstot jaunus zināšanu aprites veidus ar industriju un Eiropas P&A vidi. 

8

Tāpat rosināts ieviest doktorantūras modeli, īstenot akadēmiskās karjeras sistēmas reformu un nodrošināt pilnvērtīgu atbalstu pētniecības un akadēmiskās karjeras attīstībai visos posmos.

Septiņos gados IZM plāno nodrošināt arī P&A cilvēkkapitāla attīstību, zināšanu, prasmju, kompetenču un tehnoloģiju pārnesi un atbilstoša normatīvā regulējuma izstrādi un pilnveidi.

Ministrija apņēmusies līdz 2027.gadam veikt P&A sistēmas digitālo transformāciju, efektivizējot augstskolu un zinātnisko institūtu administratīvos un koordinācijas procesus, attīstot atvērtās zinātnes kultūru un nodrošinot pētniecības datu un rezultātu plašu pieejamību un lietojamību sabiedrībā.

IZM plāno veidot ilgtspējīgu P&A cilvēkkapitālu, veicinot starptautisko un starpnozaru mobilitāti un paplašinot sadarbības tīklus, nodrošināt augsti kvalificētu personālu, jo īpaši digitalizācijas, industriālās transformācijas un pārejas uz klimatneitrālu ekonomiku kontekstā.

8

Tāpat plānos iekļauts attīstīt jaunas tehnoloģijas inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanai un rast inovatīvus risinājumus sabiedrībai aktuāliem izaicinājumiem. Ministrija apņēmusies līdz 2027.gadam attīstīt izcilu pētniecību, veidot inovatīvu uzņēmējdarbību, kā arī uzlabot sabiedrības prasmes attīstīt inovācijas un novērtēt zināšanu vērtību ekonomikā. 

Uz augšu
Back