ST vērtēs atsevišķu pašvaldības domes vēlēšanu kārtību normu atbilstību Satversmei

Latvijas Republikas Satversmes Tiesa. FOTO: Latvijas Republikas Satversmes Tiesa

Pēc apcietinājumā esošā Aivara Lemberga pieteikuma Satversmes tiesa (ST) 4.jūnijā ir ierosinājusi lietu par normām, kas noteic pašvaldības domes vēlēšanu kārtību, informēja tiesā.

Lieta ierosināta pēc Lemberga pieteikuma. Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas saīsināto spriedumu Lembergam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums un viņš atrodas Rīgas Centrālcietumā.

Lembergs reģistrēts Ventspils pilsētas vēlētāju reģistrā, un viņa vēlēšanu apgabals ir Ventspils valstspilsētas pašvaldība.

Lembergs lūdz ST pārbaudīt Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 32.panta ceturtās un astotās daļas atbilstību Satversmes 101.pantam.

Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 32.panta ceturtā daļa noteic, ka balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu apgabala teritorijā, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts. Savukārt šā likuma 32.panta astotā daļa paredz, ka aizdomās turētajām, apsūdzētajām vai tiesājamām personām, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, balsošana tiek organizēta šo personu atrašanās vietā šā panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

Satversmes 101.pants nosaka, ka ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu.

Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā un pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda.

Pēc Lemberga ieskata, ar apstrīdētajām normām tiek aizskartas viņam Satversmes 101.pantā noteiktās pamattiesības, jo šīs normas liegšot viņam iespēju balsot Ventspils valstspilsētas domes šī gada 5.jūnija vēlēšanās.

Proti, apstrīdētās normas neparedz iespēju balsot pašvaldības domes vēlēšanās tiem Latvijas pilsoņiem, kuriem kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums un kuri atrodas brīvības atņemšanas vietā, kas nav tā apgabala teritorijā, kura vēlētāju sarakstā pilsonis ir reģistrēts.

ST ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2021.gada 4.augustam iesniegt ST atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Uz augšu
Back