ECT pieņem lēmumu lietā par administratīvā procesa ilgumu Latvijā; lietu neturpinās izskatīt

Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Ilustratīvs foto FOTO: REUTERS/Vincent Kessler

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) pieņēmusi lēmumu izbeigt lietu par administratīvāprocesa ilgumu Latvijā, informē Latvijas Ārlietu ministrija. 

ECT pasludināja trīs tiesnešu komitejas sastāvā pieņemto galīgo lēmumu lietā "Tauters pret Latviju", atzīstot iesniegto sūdzību par nepieņemamu tālākai izskatīšanai pēc būtības un izbeidzot tiesvedību šajā lietā.

Kā informēja ĀM, savā 2018.gada 23.novembra iesniegumā ECT iesniedzējs, atsaucoties uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta 1.punktu, kas nodrošina tiesības uz taisnīgu tiesu, sūdzējās par kopējo tiesvedības ilgumu administratīvajā procesā.

Vērtējot iesniedzēja sūdzību, ECT atgādināja tās judikatūrā nostiprinātos pamatprincipus, atbilstoši kuriem katras tiesvedības ilgums ir jāvērtē konkrētās lietas faktu gaismā un ņemot vērā tādus kritērijus kā lietas sarežģītība, iesniedzēju un kompetento iestāžu rīcība un procesā skartās intereses.

Tiesa atzīmēja, ka iesniedzēja lieta nebija sarežģīta, proti, tā bija saistīta ar kompensācijas pieprasīšanu par prettiesisku administratīvo aktu, informēja ministrijā. Attiecībā uz procesā skartajām interesēm ECT uzskatīja, ka šajā lietā nekas nenorādīja uz nepieciešamību to izskatīt paātrināti.

Turklāt, ņemot vērā, ka iesniedzēja sūdzības nacionālā līmenī tika izskatītas divos atsevišķos, bet savstarpēji saistītos administratīvajos procesos, ECT atzīmēja, ka iesniedzējam bija iespēja kompensācijas prasību iesniegt daudz agrāk, proti, procesā, kurā tika vērtēts iestādes izdotā administratīvā akta tiesiskums, taču viņš šo iespēju nebija izmantojis.

Vērtējot kompetento iestāžu rīcību, ECT norādīja uz diviem salīdzinoši ilgākiem laika posmiem administratīvās tiesvedības laikā. Pirmais laika posms ilga pusotru gadu, kamēr Administratīvā apgabaltiesa sagatavoja lietu izskatīšanai. Tiesa atzīmēja, ka šajā laikā tika pieņemti vairāki procesuālie lēmumi, notika tiesas sēdes, kā arī lietai tika pievienoti papildus pierādījumi. Ņemot vērā šos apstākļus, pēc ECT domām, nebija pamata uzskatīt, ka tiesvedība šajā laikā bija ieilgusi.

Otrais laika posms attiecās uz kasācijas sūdzības izskatīšanu Augstākajā tiesā, kas ilga divus gadus. Lai gan ECT secināja, ka šajā laikā tiesvedībā nenotika nekādas procesuālās darbības, tomēr tiesa arī nekonstatēja tādu apstākļu esamību, kas pieprasītu kasācijas sūdzības izskatīšanu paātrinātā kārtībā.

Tā kā kopējais tiesvedības ilgums šajā lietā bija četri gadi un astoņi mēneši, un šajā laikā iesniedzēja prasība par kompensācijas piešķiršanu tika izskatīta iestādē un trīs tiesu instancēs, turklāt sākotnēji iesniedzēja prasība tika izskatīta bez kavēšanās, ilgais bezdarbības posms tiesvedības noslēgumā pats par sevi nebija pietiekams, lai uzskatītu, ka tiesvedība kopumā būtu ieilgusi, un atzina iesniedzēja sūdzību par nepamatotu, pauda ĀM.

Tiesas komitejas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams.

Uz augšu
Back