LIZDA: Skolotājiem jāsaņem atlīdzība par iesaistīšanos skolēnu testēšanā (3)

TVNET/LETA
Foto: Schutterstock.com

Valstij ir jāpiemaksā skolotājiem par iesaistīšanos skolēnu Covid-19 testēšanā, jo siekalu noņemšana laboratoriskajiem izmeklējumiem nav iekļauta skolotāju pienākumu un uzdevumu klāstā, attiecīgi ir vērtējama kā papildu darbs, uzskata Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA).

Kā uzskata arodbiedrība, šāda papildu darba veikšana prasa arī papildu darba stundas, jo siekalu ņemšanu laboratoriskajiem izmeklējumiem plānots veikt reizi nedēļā un to neesot iespējams izdarīt skolotājam tarificētajā darba laikā.

LIZDA uzsver, ka Ministru kabineta pieņemtie tiesību akti paredz, ka izglītības iestādei ir uzlikts pienākums organizēt pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamo testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) algoritmam. Lai nodrošinātu noteikumu grozījumu izpildi, izglītības iestādēs testēšanas materiāla savākšanu tiekot uzdots veikt skolotājiem.

Arodbiedrība atzīmē, ka skolotāja profesijas standartā ir noteikti skolotāja pienākumi un uzdevumi, to izpildei nepieciešamās prasmes un attieksmes, profesionālās zināšanas un kompetences, bet siekalu ņemšana laboratoriskajiem izmeklējumiem neesot iekļauta profesijas standartā, līdz ar to siekalu ņemšana laboratoriskajiem izmeklējumiem esot uzskatāma par papildu darbu, kas būtu attiecīgi jāapmaksā.

Arodbiedrība atsaucas arī uz Darba likumu, kurā noteikts, ka darbiniekam, kas pie viena un tā paša darba devēja līdztekus nolīgtajam pamatdarbam veic papildu darbu, ir tiesības saņemt atbilstošu piemaksu par šāda darba veikšanu. Ja piemaksa par papildu darbu netiek nodrošināta, tad darbiniekam ir tiesības atteikties no papildu darba pienākumu veikšanas, uzsver arodbiedrība.

Ņemot vērā, ka darba devējam, atbilstoši Darba likumam, ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas, tad laiks, kad skolotājs veiks siekalu ņemšanu laboratoriskajiem izmeklējumiem, ir jāuzskaita kā papildus tarificētajam darba laikam nostrādātās stundas un darba devējam ir pienākums tās apmaksāt. Atkarībā no skolotāja tarificētās slodzes, papildus stundas kopā ar tarificētajām stundām mēneša laikā var pārsniegt normālo darba laiku un var izveidoties virsstundas, par kurām skolotājam ir papildus jāsaņem piemaksa ne mazāk kā 100% apmērā no viņam notiktās stundas vai dienas algas likmes, pieprasa LIZDA.

Pamatojoties uz iepriekš norādīto, LIZDA lūdz rast iespēju piešķirt finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem piemaksu noteikšanai un izmaksai skolotājiem par papildus veicamajiem pienākumiem saistībā ar siekalu ņemšanu laboratoriskajiem izmeklējumiem izglītojamajiem.

"Vēršam uzmanību, ka piemaksa ir jānosaka skolotājiem arī gadījumos, ja izglītības iestādē klasē tiek organizēts kombinētais (klātienes un attālinātais) mācību process," uzskata LIZDA.

Kā ziņots, lai varētu mācīties klātienē, no skolniekiem šogad tiek prasīti Covid-19 drošības sertifikāti, kas apliecina vakcinēšanos vai arī slimības pārslimošanu, vai arī skolu audzēkņiem katru nedēļu jāveic valsts apmaksāti testi. Ja audzēknis vai vecāki no testēšanās atsakās, tad līdz 9.klasei ir iespējama mājmācība, bet vidusskolas posmā izglītības ieguve vairs nav obligāta.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) informē, ka katrai izglītības iestādei ir sava apkalpojošā laboratorija, kas nodrošina testēšanu. Katrai skolai tiek piegādāti personalizēti stobriņi siekalu paraugu savākšanai. Situācijā, ja kāds skolēns nav ieradies skolā uz testēšanu, vai stobriņu skaits piegādāts ar rezervi, testēšanā neizmantotos stobriņus nedrīkst iepakot kopā ar stobriņiem, kuros ir siekalu paraugi. Neizmantotie stobriņi jānodod kurjeram atsevišķā iepakojumā. Nākamajā piegādes reizē tiks piegādāti jauni stobriņi. Neizmantotos stobriņus nedrīkst izmantot citās reizēs.

Vakcinētiem vai pārslimojušiem bērniem un darbiniekiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu tests nav jāveic. Kā arī bērniem ar speciālām vajadzībām testēšanā tiek piemēroti individuāli risinājumi.

Testēšanas procesu koordinē izglītības iestāde sadarbībā ar sev piesaistīto laboratoriju, ievērojot drošus apstākļus un ievērojot regularitāti - vienu reizi nedēļā. Testējamo skolēnu sarakstu sagatavo atbilstoši laboratorijas norādījumiem. Testēšanas rezultātus saņems iepriekš norādītā e-pastā un e-veselības sistēmā. Pilngadīgs skolēns testa rezultātus varēs apskatīties pats, nepilngadīga skolēna vietā to varēs izdarīt vecāki vai viņa likumiskie pārstāvji.

Aktuālais šodien
Svarīgākais