Nākamgad valsts austrumu robežas sakārtošanai papildus būs nepieciešami 287 000 eiro

FOTO: Ivars Soikāns/LETA

Nākamgad papildus būs nepieciešami indikatīvi 287 000 eiro valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālai uzmērīšanai un atsavināšanai, robežpunktu identificēšanai un robežstigu ierīkošanai austrumu robežā, tikmēr šodien valdība robežas sakārtošanai piešķīra 1,6 miljonus eiro.

Valdība otrdien uzklausīja informatīvo ziņojumu "Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas-Baltkrievijas robežu, Latvijas- Krievijas robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi, īpašuma tiesību sakārtošanu un tam nepieciešamo finansējumu".

Ar šajā informatīvajā ziņojumā minēto līgumu izpildi pilnībā tiks pabeigts uzdevums par papildu pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi 22,8 kilometru apjomā uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, dzeloņstiepļu iegādi un tehniskās uzraudzības pakalpojumu izbūves darbu nodrošināšanai, kā arī pilnā apmērā tiks izpildīts uzdevums par Latvijas-Krievijas robežas izbūves ekspertīzes veikšanu.

Iekšlietu ministrija norāda, ka joprojām aktuāls un tiek turpināts darbs, kura izpildei gan 2022.gadā, gan 2023.gadā būs nepieciešams finansējums, saistīts ar zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas, robežstigu ierīkošanas un zemes ierīcības projektu izstrādes darbu nodrošināšanu uz valsts ārējās robežas, kā arī atsavināšanas atlīdzību izmaksu.

Komersantus pašlaik nav izdevies piesaistīt 26 valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālai uzmērīšanai, tostarp, deviņas zemes vienībām gar Baltkrievijas robežu un 49 atsavināto zemes vienību robežpunktu identificēšanai un robežstigu atjaunošanai, tostarp, 33 zemes vienībām gar Baltkrievijas robežu.

Papildus minētajiem darbiem valstij piekritīgajās zemes vienībās 2022.gadā būs nepieciešams papildus finansējums indikatīvi 84 000 eiro apmērā. Precīzs finansējuma apmērs atkarīgs no saņemto piedāvājumu izcenojuma, kurš šobrīd ir mainīgs nestabilo degvielas un cilvēkresursu izmaksu dēļ.

Ņemot vērā, ka prioritāri visi darbi organizēti un 2022.gadā īstenojami Baltkrievijas robežas valstij piekritīgajās zemes vienībās, 2023.gadā papildus būs nepieciešami indikatīvi 287 000 eiro valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālai uzmērīšanai un atsavināšanai, robežpunktu identificēšanai un robežstigu ierīkošanai Krievijas un Latvijas robežas joslā.

Jautājums par Iekšlietu ministrijai papildus nepieciešamo finansējumu 2023.gadā izskatāms Ministru kabinetā likumrojekta "Par valsts budžetu 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2023., 2024. un 2025.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Pēc būvprojekta izstrādes papildu finansējums būs nepieciešams zemes vienību īpašumtiesību sakārtošanai tajās zemes vienībās, kurās būvprojekta risinājums pārsniegs šobrīd valstij piekritīgo zemes vienību robežas un būs nepieciešams sākt papildu atsavināšanas, kā arī zemes vienībās, kurās būvprojekta risinājums pārsniegs valsts robežas joslas 12 metru atzīmi un būs nepieciešams ar mērniecības pakalpojuma palīdzību nospraust robežas apsardzības infrastruktūrai nepieciešamās faktiskās robežas.

Kopumā būvprojekta izstrādātāju uzdevums iekļauties valsts robežas joslas 12 metros, tomēr atsevišķos, pamatotos gadījumos, atbilstoši būvprojektā vienīgajam iespējamam risinājumam, būs nepieciešamas papildus darbības zemju jautājumu sakārtošanai.

Papildu finansējuma pieprasījumiem tiks sagatavoti atsevišķi informatīvie ziņojumi Ministru kabinetam pēc atbilstošu iepirkumu procedūru noslēgšanas.

Ņemot vērā minēto, valdība otrdien atbalstīja Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par izdevumu, kas saistīti ar īpašumtiesību sakārtošanu un valsts robežjoslas gar Latvijas un Krievijas robežas izbūves ekspertīzi, segšanu no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 2023.gadā valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālai uzmērīšanai un atsavināšanai, robežpunktu identificēšanai un robežstigu ierīkošanai Krievijas un Latvijas robežas joslā izskatīs turpmākajos budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā.

Tāpat valdība otrdien no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nolēma piešķirt Iekšlietu ministrijai 1 685 024 eiro, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar pagaidu žoga izbūvi, īpašuma tiesību sakārtošanu uz valsts austrumu sauszemes robežas un Latvijas-Krievijas robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi.

Uz augšu
Back