Pk, 8.12.2023.

Likvidators: "Baltic International Bank" konstatētas maksātnespējas pazīmes

TVNET/LETA
CopyLinkedIn Draugiem X
Foto: Zane Bitere/LETA

Pēc aktīvu pārvērtēšanas likvidējamajai "Baltic International Bank" konstatējamas maksātnespējas pazīmes, taču tās var novērst, ja kreditori daļēji atteiksies no prasījuma tiesībām, teikts bankas likvidatora Olava Cera oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" publiskotajā bankas finanšu stāvokļa pārskatā.

Bankas likvidators min, ka pārskatā iekļautie provizoriskie zaudējumi no nekustamā īpašuma pārvērtēšanas ietekmē kredītiestādes maksātspēju, un būtu konstatējama maksātnespējas pazīme, ja 2023.gada 15.decembra kreditoru sapulcē netiks apstiprināts likvidācijas plāns, kurā kreditori daļēji atsakās no prasījuma tiesībām, tādējādi novēršot maksātnespējas pazīmes.

Bankas likvidators arī atzīmē, ka 2023.gada 27.oktobrī tika turpināta kredītiestādes pirmā kreditoru sapulce, kura atbilstoši Kredītiestāžu likumam ar klātesošo kreditoru balsu vairākumu 2023.gada 29.septembrī tika pārtraukta uz laiku līdz vienam mēnesim, lai dotu laiku kreditoriem piedalīties likvidācijas plāna izstrādē.

Kreditoru sapulces turpinājumā likvidators kreditorus informējis, ka līdz kreditoru sapulces turpinājumam izstrādāto un kreditoriem nosūtīto likvidācijas plāna projektu neatbalsta Latvijas Banka.

Tāpat likvidators norādījis, ka ar neatkarīgu profesionālu vērtētāju palīdzību ir pabeigta kredītiestādes aktīvu daļēja pārvērtēšana, kuras rezultātā pirmšķietami konstatējama maksātnespējas pazīme: kredītiestādes saistības pārsniedz pārvērtēto aktīvu vērtību, tādējādi likvidatoram ir pienākums iesniegt kredītiestādes maksātnespējas pieteikumu, ja netiek rasta iespēja maksātnespējas pazīmi novērst.

Kreditoru sapulcē pārstāvēto kreditoru vairākums izteicis gatavību turpināt darbu pie likvidācijas plāna projekta izstrādes, tajā kā vienu no likvidācijas plāna metodēm izmantojot kreditoru tiesības atteikties no savām prasījuma tiesībām pret kredītiestādi tādā daļā, lai līdzsvarotu kredītiestādes bilanci un ļautu novērst maksātnespējas pazīmi, kā arī ļautu turpināt kredītiestādes likvidācijas procesu.

Tāpat kreditori noteica likvidatoram pienākumu sasaukt nākamo kreditoru sapulci ne vēlāk kā līdz 2023.gada 15.decembrim, un, nepieciešamības gadījumā pieaicinot arī konsultantus ekonomisko jautājumu risināšanai, izstrādāt izvērstu likvidācijas plānu ar mērķi turpināt likvidācijas procesu.

Bankas likvidators arī informē, ka oktobra pārskatā kā pirmšķietami zaudējumi 20,052 miljonu eiro apmērā indikatīvi norādīta starpība starp "Baltic International Bank" piederošo nekustamo īpašumu uzskaites vērtību un neatkarīgu profesionālo vērtētāju noteikto tirgus vērtību, kas savukārt var būtiski atšķirties no likvidācijas procesā faktiski atgūtiem naudas līdzekļiem. Pēc bankai piederošo ārvalstu nekustamo īpašumu vērtējumu saņemšanas arī šo īpašumu uzskaites vērtību un noteikto tirgus vērtību starpības tiks iekļautas pārskatos.

Vienlaikus likvidējamās "Baltic International Bank" likvidators šogad oktobrī ir atguvis aktīvus 1,453 miljonu eiro apmērā, kas ir par 55,5% vairāk nekā mēnesi iepriekš, kad bankas aktīvi tika atgūti 934 300 eiro apmērā.

Tostarp no nekustamo īpašumu pārdošanas 2023.gada oktobrī atgūti 322 190 eiro, no kredītiem atgūti 160 004 eiro, bet no pārējiem aktīviem atgūts kopumā 970 821 eiro.

Tādējādi kopš 2023.gada 24.marta, kad "Baltic International Bank" tika atzīta par likvidējamu un tika sākts likvidācijas process, bankas likvidators ir atguvis kopumā 14,727 miljonus eiro.

Vienlaikus "Baltic International Bank" likvidācijas izdevumi šogad oktobrī veidoja 707 623 eiro, tostarp nepieciešamie izdevumi bankas mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai likvidācijas laikā bija 406 584 eiro, ietverot 300 000 eiro vienreizēju maksājumu par kredītiestādes pamatsistēmas "Temenos Core Banking T24" licences pagarināšanu uz diviem gadiem un piekļuvi arhīvam uz astoņiem gadiem, par ko kreditori tika informēti kreditoru sapulcē 2023.gada 29.septembrī.

Savukārt darbiniekiem izmaksājamā darba samaksa un izmaksājamie atlaišanas pabalsti, iekļaujot nodokļus, veidoja 213 460 eiro, likvidatora un likvidatora palīga atlīdzība, iekļaujot nodokļus, - 82 116 eiro, bet izdevumi izsoļu organizēšanai veidoja 5463 eiro.

Tādējādi "Baltic International Bank" likvidācijas izdevumi līdz šim veido kopumā 2,694 miljonus eiro.

Pārskats arī liecina, ka 2023.gada 31.oktobrī kreditoru prasījumi "Baltic International Bank" bija 84,083 miljonu eiro apmērā, bet pārējās saistības veidoja 4,902 miljonus eiro.

Tāpat pārskats liecina, ka kredītos "Baltic International Bank" oktobra beigās bija izsniegusi 15,726 miljonus eiro, bankas pamatlīdzekļi bija 13,415 miljonu eiro apmērā, bankas ieguldījuma īpašumi veidoja 5,986 miljonus eiro, bet bankas prasības pret kredītiestādēm veidoja 4,83 miljonus eiro.

Savukārt nauda kasē un prasības pret Latvijas Banku oktobra beigās bija 7,454 miljonu eiro apmērā, līdzdalība saistīto un radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā veidoja 5,486 miljonus eiro, parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu bija 3,808 miljonu eiro apmērā, nemateriālie aktīvi - 2,977 miljoni eiro, pārdošanai turēto ilgtermiņa aktīvu vērtība bija 2,25 miljoni eiro, akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu bija 1,777 miljonu eiro apmērā, bet pārējie aktīvi bija 12,59 miljonu eiro vērtībā.

Kopumā "Baltic International Bank" aktīvi šogad oktobra beigās bija 76,23 miljonu eiro apmērā.

Savukārt bankas kapitāls un rezerves oktobra beigās bija 12,685 miljonu eiro apmērā, tostarp apmaksātais pamatkapitāls bija 56,399 miljonu eiro apmērā, bet iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi bija 47,658 miljonu eiro apmērā.

Jau vēstīts, ka Ekonomisko lietu tiesa 2023.gada marta beigās apmierināja Latvijas Bankas iesniegto "Baltic International Bank" likvidācijas pieteikumu. Banka ir atzīta par likvidējamu no 2023.gada 24.marta. Tiesa par bankas likvidatoru ir iecēlusi advokātu Olavu Ceru.

Tāpat ziņots, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), kas kopš šā gada ir pievienota Latvijas Bankai, 2022.gada 12.decembrī atzina "Baltic International Bank" par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās, un nolēma neveikt "Baltic International Bank" noregulējumu, proti, neīstenot pasākumus bankas darbības stabilizēšanai.

Pēc FKTK skaidrotā, "Baltic International Bank" darbības stratēģija neatbilda bankas iespējām un nebija īstenojama, tāpēc banka ilgstoši nenodrošināja pelnītspējīgu biznesa modeli. Tāpat bankai bija nopietni iekšējās pārvaldības trūkumi, tostarp noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.

2022.gadā "Baltic International Bank", pēc neauditētajiem datiem, strādāja ar zaudējumiem 26,773 miljonu eiro apmērā, kas ir 5,3 reizes vairāk nekā 2021.gadā. Bankas aktīvi 2022.gada 31.decembrī bija 139,051 miljona eiro apmērā, kas ir par 33,8% jeb 71,12 miljoniem eiro mazāk nekā 2021.gada beigās.

Bankas lielākie akcionāri ir Valērijs Belokoņs (38,13%) un Vilorijs Belokoņs (21,3%).

KomentāriCopyLinkedIn Draugiem X

Tēmas

Aktuālais šodien
Jaunākās ziņas
Svarīgākais
Uz augšu