Valdība atbalsta Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu 45 personām

TVNET/LETA
Papildināts 23:03, 23. aprīlis, 2024
Latvijas karogs Uzvaras bulvārī.
Latvijas karogs Uzvaras bulvārī. Foto: Zane Bitere/LETA

Valdība otrdien, 23. aprīlī, atbalstīja Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu 45 personām.

Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķirs Vides pārraudzības valsts biroja direktora vietniecei, Piesārņojuma novērtēšanas daļas vadītājai Indrai Kramzakai par piesārņojuma novērtēšanas sistēmas izveidi un tās darbības nodrošināšanu un Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktorei Skaidrītei Ruskulei par ieguldījumu muzeja darbības pilnveidē, kā arī sabiedrības izglītošanu vides aizsardzības jomā.

Tāpat Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķirs Latvijas Okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētājai Rutai Pazderei par darbu un ieguldījumu PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma radīto zaudējumu izpētē un skaidrošanā sabiedrībai, kā arī Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktorei Dagnijai Palčevskai par ieguldījumu demokrātiskas un tiesiskas valsts principu nodrošināšanā, izstrādājot juridiskos risinājumus partnerattiecību institūta ieviešanai Latvijā.

Ar Ministru kabineta Atzinības rakstu godinās cilvēktiesību aktīvistu un kustības "Dzīvesbiedri" dibinātāju Kasparu Zālīti par ieguldījumu cilvēktiesību jomā, īpaši tiesiskuma, vienlīdzības un iekļaujošas sabiedrības vērtību stiprināšanā, kā arī Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju, senatori Veroniku Krūmiņu par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī par nozīmīgiem akadēmiskiem sasniegumiem tieslietu nozarē.

Tāpat Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršana apstiprināta SIA "Veselības centrs 4" sertificētai ķirurģei, brūču speciālistei Aleksandrai Kušpelo par ieguldījumu ilgstoši nedzīstošo brūču ārstēšanā, radot iespēju pacientiem atgriezties pilnvērtīgā un kvalitatīvā dzīvē, VSIA "Ģintermuiža" narkoloģiskās ārstniecības vadītājai Lilitai Caunei par ieguldījumu atkarības problēmu risināšanā un profilaksē, kā arī jauniešu izglītošanā, VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītājai Ivetai Ķiecei par profesionālu un pašaizliedzīgu darbu pacientu rehabilitācijā un veselības jomas attīstībā.

Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršana apstiprināta Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes profesoram un VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un uztura terapijas centra vadītājam Aldim Puķītim par pašaizliedzīgu darbu pacientu ārstēšanā un izmeklēšanas metožu attīstībā, kā arī jauno speciālistu sagatavošanā, SIA "Rīgas 1.slimnīca" oftalmoloģei Mārai Briedei par ieguldījumu oftalmoloģijas jomas attīstībā Latvijā, SIA "Cēsu klīnika" valdes priekšsēdētājai Ingūnai Liepai par ieguldījumu ārstniecības procesu modernizācijā un attīstībā.

Ar Ministru kabineta Atzinības rakstu godinās SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" aprūpes direktori Inesi Budzilu par ieguldījumu veselības aprūpes sistēmas attīstībā un jauno speciālistu sagatavošanā, Rīgas Valsts tehnikuma izglītības metodiķi un skolotāju Daci Rozenblati par ieguldījumu profesionālās izglītības sistēmas attīstībā, Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošo pētnieku, doktoru Raivi Žalubovski par ieguldījumu zinātniskās izcilības pilnveidē, izglītojot jaunos pētniekus un popularizējot zinātni sabiedrībā.

Tāpat Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķirs Valmieras Sporta skolas direktorei Līgai Dzenei par ieguldījumu profesionālās ievirzes sporta izglītības attīstībā, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra profesoram, vadošajam pētniekam Kasparam Tāram par sasniegumiem zinātnē un jauno speciālistu sagatavošanu molekulārās bioloģijas jomā, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniecei Eiropas Savienības (ES) un starptautiskajos jautājumos Anitai Vaherei-Abražunei par ieguldījumu Latvijas un citu ES valstu sadarbības veicināšanā, īstenojot Latvijas prioritāros mērķus izglītības un zinātnes politikas jomā.

Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķirs Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietniekam Maksimam Platonovam par ieguldījumu valsts politikas plānošanā un īstenošanā izglītības uzraudzības jomā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājai Marinai Isupovai par ieguldījumu vispārējās izglītības jomā un pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstīšanā, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājam Ivaram Balamovskim par ieguldījumu vispārējās izglītības jomā un pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstīšanā.

Ar Ministru kabineta Atzinības rakstu godinās Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītāju Andreju Zagorski par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā, LU Latviešu valodas institūta vadošo pētnieci, filoloģijas zinātņu doktori Laimuti Balodi par ieguldījumu latviešu valodas pētniecībā un latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanā un popularizēšanā ārvalstīs, LU padomes locekli Mārīti Seili par ieguldījumu skolotāju atbalsta sistēmu veidošanā, metodisko materiālu izstrādē, STEM izglītības popularizēšanā un sadarbības veicināšanā starp vispārējās izglītības, augstākās izglītības un uzņēmējdarbības vidi.

Tāpat Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķirs Limbažu Valsts ģimnāzijas direktorei un matemātikas skolotājai Guntai Lācei par ieguldījumu matemātikas mācību un metodisko materiālu izstādē, kā arī mūsdienīgas skolu vadības attīstībā, Valsts policijas (VP) Iekšējās kontroles biroja priekšniecei pulkvežleitnantei Ivetai Smočai par ieguldījumu VP uzdevumu īstenošanā un attīstības veicināšanā, VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Informācijas biroja priekšniecei pulkvežleitnantei Ingai Šamarovai par augsto darba kvalitāti un ieguldījumu VP attīstībā.

Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķirs VP Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietniekam, Kārtības policijas pārvaldes priekšniekam pulkvedim Ināram Kalnačam par pašaizliedzīgu darbu un ilggadēju priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi un ieguldījumu VP mērķu sasniegšanā, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Daugavpils I kategorijas dienesta priekšniekam pulkvežleitnantam Aleksandram Visockim par sevišķiem nopelniem nelegālās migrācijas ierobežošanā un valsts robežas drošības stiprināšanā.

Ar Ministru kabineta Atzinības rakstu godinās Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Lidostas "Rīga" robežkontroles punkta priekšnieku pulkvežleitnantu Verneru Stūrmani par dienesta pienākumu izpildes rezultātiem un nozīmīgu personīgo ieguldījumu Valsts robežas drošības nodrošināšanā, Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Pasienes robežapsardzības nodaļas priekšnieku pulkvežleitnantu Uldi Grebežu par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu personīgo ieguldījumu Valsts robežsardzes stiprināšanā un attīstībā.

Tāpat Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķirs Rīgas Centrālās bibliotēkas direktorei Dzidrai Šmitai par ieguldījumu Latvijas bibliotēku nozares attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā, teātra un kino režisoram un pedagogam Pēterim Krilovam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas teātra un kino attīstībā un jauno teātra profesionāļu izaugsmē, kā arī Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas direktora vietniekam vēstures doktoram Mārtiņam Kuplajam par ieguldījumu Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja attīstībā un Latvijas kultūrvēsturisko novadu tautas celtniecības pieminekļu izpētē un saglabāšanā.

Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķirs tulkotājam Jurģim Alģimantam Banevičam par ieguldījumu Latvijas literatūras tulkošanā un Latvijas literatūras popularizēšanu Lietuvā, parku un ainavu arhitektei Ilzei Mārai Janelis par nozīmīgu un ilggadēju devumu Latvijas kultūrvēsturiskās ainavas un vēsturisko parku un dārzu izpētē, saglabāšanā un atjaunošanā, kā arī klavesīnistei, starptautiskā Baha Kamermūzikas festivāla direktorei, Baha mūzikas fonda prezidentei Ainai Kalnciemai par mūža ieguldījumu senās mūzikas mākslas tradīciju izkopšanā un popularizēšanā kultūras dzīvē Latvijā un ārpus tās robežām.

Ar Ministru kabineta Atzinības rakstu godinās kinokritiķi un kinopētnieci, scenāristi un kinoprogrammu kuratori Dairu Āboliņu par ieguldījumu Latvijas kinokultūras veidošanā, kinoizglītības veicināšanā, kā arī Latvijas un pasaules kinovēstures un šodienas vērtību popularizēšanā, fotogrāfu Aivaru Liepiņu par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu Latvijas Atmodas laika norišu un Dziesmu un deju svētku procesu fotodokumentēšanā un fotomākslas attīstībā Latvijā, biedrību "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" par ieguldījumu un aktīvu iesaisti pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā un attīstībā Latgales reģionā.

Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķirs arī Tukuma muzeja direktorei Agritai Ozolai par ieguldījumu muzeja attīstībā un Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma kolekciju izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā, Latvijas Kultūras akadēmijas rektorei, profesorei Rūtai Muktupāvelai par ieguldījumu augstākās izglītības izcilības stiprināšanā kultūras un mākslu jomā, veicinot starpdisciplināro pētījumu attīstību un starptautisko sadarbību, gleznotājai Birutai Dellei par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas vizuālās mākslas attīstībā.

Visbeidzot Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķirs Ārlietu ministrijas (ĀM) Pirmā divpusējo attiecību departamenta Krievijas nodaļas padomniecei Ramonai Krasovskai par ieguldījumu Latvijas un kopējās ES politikas veidošanā, atbildot uz Krievijas uzsākto agresijas karu pret Ukrainu, ĀM Otrā divpusējo attiecību departamenta Tuvo Austrumu un Āfrikas valstu nodaļas padomniekam Jurim Žuravļovam par ieguldījumu Latvijas divpusējo attiecību veicināšanā ar valstīm Tuvajos Austrumos.

Ministru kabineta Atzinības raksts tiek piešķirts, lai privātpersonām izteiktu valdības atzinību par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

Atzinības rakstu pasniedz Ministru prezidents vai attiecīgās nozares ministrs svinīgā ceremonijā par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.

Aktuālais šodien
Svarīgākais