Cerot mazināt birokrātiju, izstrādāta jauna C hepatīta pacienta karte

Veselības ministrija (VM) izstrādājusi jaunu C hepatīta pacienta karti, tādējādi mazinot slogu ārstniecības personām, liecina šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtībā.

No 2016.gada dati par C hepatīta pacientu tiek apkopoti C hepatīta pacientu reģistrā, kas dod iespēju izvērtēt ārstēšanas gaitu un ārstēšanas rezultātus, analizēt ārstēšanās izmaksu efektivitāti un precīzi plānot nākotnē nepieciešamos resursus attiecīgo slimību ārstēšanai.

Ministrija, izvērtējot kopš 2016.gada reģistrā ievadītos datus, konstatēja, ka ne visi ievadītie dati ir nepieciešami situācijas analīzei un politikas plānošanai. «Pacienta kartē ir pārāk plaši izvērsta un sarežģīta sadaļa par diagnozes noteikšanas gaitu, paredzot katrā etapā norādīt datumu. Kā liecina pieredze, tik detalizēta informācija par diagnozes noteikšanas gaitu nav nepieciešama. Tādēļ nepieciešams šo sadaļu vienkāršot,» norāda VM.

VM informē, ka jaunajā kartē samazināts un precizēts dokumentējamās informācijas apjoms, ar mērķi reģistrā ievadīt tikai efektīvi pielietojamus un profesionāli lietderīgi izmantojamus datus, tādējādi VM ārstniecības personām plāno mazināt administratīvo slogu.

Kā norāda VM, projekta tiesiskais regulējums paredz samazināt administratīvo slogu ārstniecības personām, kuras ievada datus C hepatīta pacientu reģistrā, jo samazināsies dokumentējamās informācijas apjoms, dati būs ērti ievadāmi, un pacientu reģistrs būs efektīvi pielietojams un profesionāli lietderīgi izmantojams.

Vienlaikus, pēc projektā paustā, ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra sistēmā jāveic izmaiņas programmatūrā, kuru plānotās izmaksas ap 8736 eiro, ko veido cilvēkresursu izmaksas. Slimību profilakses un kontroles centrs šīs izmaksas segs no tam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Uz augšu