EK ierosina vismaz 18 nedēļu apmaksātu maternitātes atvaļinājumu

Eiropas Komisija (EK) šodien nākusi klajā ar priekšlikumu darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanai ieviest garāku un labāku grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, informēja EK pārstāvniecības Latvijā Preses un informācijas nodaļā.

EK priekšlikums paredz palielināt atvaļinājuma minimālo ilgumu no 14 līdz 18 nedēļām un ieteic izmaksāt sievietēm pabalstu 100% apmērā no algas, tomēr dalībvalstis var noteikt, ka tas nepārsniedz slimības pabalstu. Turklāt sievietēm būs lielākas iespējas izvēlēties laiku, kad izmantot neobligāto atvaļinājuma daļu - pirms vai pēc bērna dzimšanas, tādējādi viņas vairs nebūs spiestas ņemt noteiktu atvaļinājuma daļu pirms dzemdībām, kā tas pašlaik ir dažās dalībvalstīs.

Priekšlikums paredz nodrošināt arī labāku aizsardzību pret atlaišanu no darba un tiesības pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma atgriezties iepriekšējā vai līdzvērtīgā darbā. Visbeidzot EK ierosina sievietēm piešķirt tiesības lūgt darba devēju tiesības pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma piemērot elastīgāku darba organizācijas modeli, tomēr darba devējam būs tiesības noraidīt šo lūgumu.

EK priekšlikums paredz arī vienlīdzīgas iespējas pašnodarbinātām sievietēm, tāpat kā darba ņēmējām, izmantojot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, tikai pēc brīvprātības principa. Vienlaikus laulātie un partneri, kas neformāli strādā mazā ģimenes uzņēmumā, piemēram, lauku saimniecībā vai vietējā ārsta praksē, iesnieguši pieprasījumu, varēs izmantot sociālās drošības sistēmas, saņemot vismaz tādu pašu aizsardzības līmeni kā oficiāli pašnodarbinātie.

EK plāno ilgākā laikā uzlabot arī citu veidu atvaļinājumus, kas saistīti ar ģimenes apstākļiem, piemēram, paternitātes atvaļinājumu, adopcijas atvaļinājumu un apgādātāja atvaļinājumu.

Uz augšu