Cēsīs radīta jauna ķīniešu valodas apguves metodika

Projekta ietvaros Cēsīs izstrādāta metodika ķīniešu valodas apguvei, pilsētas informācijas portālu Cesis24.lv informēja Sociālās Inovācijas Centrā.

2014.gada 28.novembrī Sociālās Inovācijas Centrs uzsāka projekta "Sadarbība un radošums kā ceļš uz integrāciju un sabiedrības saliedētību" īstenošanu, kura laikā trīs Latvijas pilsētās tika organizētas radošās darbnīcas ar mērķi integrēt trešo valstu valstspiederīgos vietējā kopienā, iesaistot biznesa, sociālo, kultūras, izglītības un citu ideju ģenerēšanā, kompetenču praktiskā pielietojumā.

Radošo darbnīcu dalībnieki komandās izstrādāja mazā biznesa, sociālas, kultūras vai izglītības jomas idejas, kuru īstenošanai nav vajadzīgs būtisks starta kapitāls un kuras balstītas uz dalībnieku vispusīgām kompetencēm.

Cēsu seminārā vietējos iedzīvotājus uzrunāja ideja "Valodas vingrinājumi" ("Gym language"), ar ko iepazīstināja klātesošās trešo valstu valstspiederīgās Marina, Vlada un Liana. Metodes pamatā ir ķīniešu valodas mācīšana ar fizisku vingrojumu palīdzību - semināra laikā visi dalībnieki piedalījās idejas demonstrācijā un atzina, ka tas ir aizraujoši un nav nemaz tik grūti. Semināra dalībnieki ar šīs metodes palīdzību apguva darbības vārdus "iet", "stāvēt", "lekt" u.c.

Sākotnējā ideja paredz šo metodi pielietot uzņēmumos, pusdienu starplaikos, veidojot nelielas performances, lai stiprinātu darbinieku možumu un jaunu prasmju apguvi. Kā lielākais ieguvums tika uzsvērts - cēsnieki šādā veidā mācās ķīniešu valodu no pašiem iedzīvotājiem – ķīniešiem.

Cēsis ir viena no pilsētām, ko ķīnieši Latvijā ir īpaši iemīlējuši. Šobrīd Cēsīs dzīvo ap 60 ķīniešu, un, sākot no 2011.gada, tie iegādājušies ap 200 īpašumu.

Viena no idejas "Valodas vingrinājumi" autorēm - Liana Jan ir māksliniece, kura Cēsīs jau atvērusi savu mākslas darbnīcu, piedāvājot pastkaršu, ielūgumu dizaina izstrādi, logotipu izstrādi un nodrošinot citus dizaina pakalpojumus.

Uz augšu