Peldēties atļauts visās Latvijas oficiālajās peldvietās

Veselības inspekcijas (VI) jūnija peldūdens kvalitātes pārbaudes liecina, ka visās 46 oficiālajās peldvietās peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts.

VI pārstāve Vera Zajeca informēja, ka inspekcijas speciālisti nodrošina peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudi gan laboratoriski (pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem), gan uz vietas,vizuāli novērtējot peldvietu. Peldvietu ūdens kvalitātes rādītājus pēc laboratorisko izmeklējumu saņemšanas novērtē speciālisti un sniedz slēdzienu par ūdens kvalitāti – peldēties atļauts, peldēties nav ieteicams vai arī peldēties aizliegts. Par izmeklējumu rezultātiem tiek informēts peldvietas īpašnieks, citas ieinteresētās institūcijas, kā arī sabiedrība – ar plašsaziņas līdzekļu un inspekcijas mājaslapas starpniecību.

Atšķirībā no iepriekšējā gada šogad valsts apmaksātās peldūdens kvalitātes pārbaudes vairs netiek veiktas Juglas ezera un Salacgrīvas Meleku līča peldvietā. Oficiālo peldvietu sarakstam pievienota Jelgavas Lielupes labā krasta peldvieta. Pilnais oficiālo peldvietu saraksts atrodas VI mājaslapā www.vi.gov.lv, arī kartes veidā.

VI aicina iedzīvotājus, kuru dzīvesvietas tuvumā nav nevienas valsts oficiālās peldvietas, pirms peldēšanās novērtēt peldvietu vizuāli, īpašu uzmanību pievēršot tādiem aspektiem kā netipiska ūdens krāsa vai smarža, virsmas aktīvās vielas (noturīgas putas), peldoši un citi atkritumi ūdenī; naftas produkti, fitoplanktona aļģu (zilaļģu vai zaļaļģu) masveida savairošanās – tā saucamā ūdens ziedēšana.

Novērojot šādas parādības vai rodoties aizdomām, ka peldūdens kvalitāte ir pasliktinājusies, iedzīvotāji aicināti par to informēt Veselības inspekciju, aizpildot anketu VI mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā "Vides veselība – Peldūdens".

Iedzīvotāju līdzdalību peldvietu ūdens monitoringā VI organizē, lai aktualizētu diskusiju par peldūdens kvalitāti Latvijā, kā arī iegūtu informāciju, nepieciešamības gadījumā arī informētu sabiedrību par iedzīvotāju novērojumiem peldvietās, kuras nav iekļautas oficiālo peldvietu sarakstā.

Uz augšu