Bāriņtiesa: jaunajās ģimenēs trūkst iemaņu bērna aprūpē

FOTO: sxc.hu/djshaw

Gulbenes novada bāriņtiesu darbinieki arvien vairāk pārliecinās, ka jaunajās ģimenēs vecākiem trūkst iemaņu bērna aprūpē. Tas noved pie tā, ka bērnus uz laiku vai pavisam nākas izņemt no šīm ģimenēm.

Par to liecina arī apkopotā informācija par bāriņtiesu darbu 2010.gadā. Pērn sāktas 8 adopcijas lietas un veiktas 7 adopcijas. Audžuģimenēs ievietoti 20 bērni. Kopā pērn aizbildnības noteiktas 114 bērniem, kuri ir bāreņi vai viņu vecākiem ir atņemtas vecāku tiesības. Visvairāk aizbildnību ir Gulbenē.

Pieaug to gadījumu skaits, kad vecāki, aizbraucot strādāt uz ārzemēm, pirms tam bāriņtiesai uzraksta iesniegumu, lūdzot izsniegt pilnvaru brāļa, māsas vai vecvecāku ģimenei, lai tā pieskata viņu bērnus.

"Arvien vairāk jaunajām māmiņām trūkst sociālo prasmju un spēju, tāpēc sociālā dienesta darbinieces veido atbalsta grupas māmiņām, kurās viņas sanāk kopā, lai dalītos katra savā pieredzē, kaut vai par to, kā izvārīt zupu,"

saka Gulbenes pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilona Rubene.

"Mēs neviens nepiedzimstam ar mīlestības jūtām, tās tikai rodas. Ir arī sociālās problēmas, kas daudz ko bremzē. Vecāki meklē vainas visur citur, tajā pašā laikā paši būdami kūtri, lai kaut ko darītu. Ir šī iespēja aizbraukt projām no valsts, bet bērni, kuri paliek pie citiem cilvēkiem, ir lielākie zaudētāji, jo viņiem pietrūkst mātes un tēva mīlestības, ko neviens cits nespēj aizstāt. Tas, ka vecāki atbrauc ar naudu, ir viens, bet, kā pa prombūtnes laiku ir juties bērns, tas ir kas cits," turpina Rubene.

Arī Gulbenes novada domes Sociālās un veselības nodaļas vecākais konsultants Artis Stuburs uzskata, ka ir daudz gados jaunu cilvēku, kuri izauguši nepilnās ģimenēs vai pie vecmāmiņām, bērnunamos, audžuģimenēs un citās institūcijās, tāpēc viņiem trūkst ģimenes iemaņu. "Dzimst bērni, bet vecāki nespēj viņus aprūpēt. Ir gadījumi, kad tikmēr, kamēr māte baro bērnu ar krūti, vēl viss ir kārtībā, bet pēc tam jaunā sieviete pat nezina, kā rīkoties tālāk. Bērniem tiek dots neadekvāts uzturs, arī audzināšana ir neadekvāta. Diemžēl daļai vecāku ir arī dažādas garīgas saslimšanas, invaliditāte, līdz ar to viņiem ir vajadzīga palīdzība ne tikai naudas pabalsta veidā, bet praktisku iemaņu apguvē. Bāriņtiesa pati par sevi nav šo pakalpojumu nodrošinātāja. Te kopā jāstrādā sociālajam dienestam un sociāli – profesionālās rehabilitācijas iestādēm," saka A.Stuburs.

Jābūt vēl ciešākai sadarbībai

Viņš vēlētos lielāku sadarbību starp sociālo dienestu, bāriņtiesu, skolu, mediķiem, iecirkņa pilnvaroto, jo tā iespējams ar bērniem saistītās problēmas atklāt daudz savlaicīgāk. "Skolām vajadzētu ļaut vairāk brīvības, lai, piemēram, klases audzinātājs varētu apmeklēt bērnu mājās, izvirzīt kaut kādas prasības, nevis tikai uzrakstīt ziņojumu, lai kāda cita institūcija – bāriņtiesa, policija, pašvaldība - vai sociālais darbinieks tiek galā ar palaidni. Skolas nesaka, ka to nedara, bet tas tiek darīts ar ārkārtīgi lielu piesardzību. Šodien arvien lielāka plaisa rodas starp tiem vecākiem, kas visiem spēkiem cīnās, lai izaudzinātu savus bērnus, un starp to vecāku daļu, kam tas viss ir vienaldzīgs," uzskata A.Stuburs.

Palielinās arī nepilngadīgo pārkāpumi, piemēram, sīkās zādzības, klaiņošana. "Piedaloties tiesas sēdēs, pārliecinos, ko vainot 10, 11 gadu vecu bērnu, ja viņa māte dzīvo tad pie viena partnera, tad otra, trešā. Bieži vien nav zināms, kur viņa vispār atrodas," sašutis saka speciālists.

Zūd motivācija mainīties

Lielai daļai vecāku ir zudusi motivācija mainīties. Psihologi un psihoterapeiti jau strādā ar šiem vecākiem, bet viņiem zūd šī motivācija. Viņi atnākot uz konsultācijām jau piedzērušies, neadekvāti, depresīvi un nomākti, neredzot nākotni. Motivācija ir iedzeršanām tā vietā, lai sarūpētu un izaudzētu kaut ko iztikai, lai kaut cik uzlabotu savu stāvokli elementārā līmenī. A.Stuburs norāda, ka vecāku dažādās atkarības ir liela problēma. "Ja, piemēram, tēvam tas ir alkohols, tad mātei tā var būt datoratkarība. Spēlējot "Fermu", viņai traucē bērna raudāšana," A.Stuburs min piemēru.

Uz augšu