Ja tev mājās ir nevajadzīgas mantas

Biedrība jaunajās telpās cer ierīkot gan pensionāru klubiņu, gan mazo bērnu pieskatīšanas vietu

FOTO: Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība "Dace"

Ja tev mājās ir kādas lietotas, vairs nevajadzīgas lietas, lūdzu, nemet tās ārā, bet gan aiznes uz Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrību „Dace”! Tās vadītāja Dace Dimitrijeva sarunā ar portālu TVNET pastāstīja par biedrības centieniem palīdzēt grūtībās nonākušajiem. Šeit atbalstu saņem ne tikai mazturīgie, bet arī vecie ļaudis un bērni.

Biedrība ar labdarību nodarbojas jau kopš 1997.gada. Ar tās starpniecību palīdzību saņem tūkstošiem cilvēku.

Ik dienas biedrību apmeklē aptuveni 50 cilvēku.

Palīdz ne tikai bērniem un vecajiem

Biedrībā sniedz palīdzību mazturīgām, daudzbērnu ģimenēm, vecākiem, kuri bērnus audzina vieni paši, bāreņiem un invalīdiem. Tāpat tajā sniedz informāciju juridiskos un sociālajos jautājumos. Biedrība piedāvā arī bezmaksas kino, teātra, izstāžu, muzeju, atrakcijas parku apmeklējumus, kā arī ekskursijas un citus pasākumus.

Biedrība vēlas paplašināt darbību, lai varētu sniegt palīdzību pēc iespējas vairāk cilvēkiem

FOTO: Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība "Dace"

Pieņem citiem nevajadzīgas lietas

Biedrībā pieņem ne tikai naudas ziedojumus, bet arī visas citas sadzīves lietas, drēbes, apavus. Mazturīgajiem noder lampas, aizkari, trauki, santehnika, mēbeles, skolas piederumi, grāmatas, rotaļlietas, brilles, pulksteņi, higiēnas lietas, elektropreces un citas lietas.

Tāpat nabadzīgajiem cilvēkiem noderēs pārtikas preces.

Varbūt tiešām, taisot remontu vai ģenerāltīrīšanu savā mājoklī, nevajadzīgās, bet izmantojamās lietas vari nogādāt biedrībā, kuras apmeklētājiem tās lieti noderēs!

Raksta resursos varat atrast sīkāku informāciju par biedrību un iespējām ar to sazināties un nogādāt tai vajadzīgās lietas. Tas iespējams ne tikai Burtnieku ielā, bet arī Dārzciema ielā 6.

Biedrība jaunajās telpās cer ierīkot gan pensionāru klubiņu, gan mazo bērnu pieskatīšanas vietu

FOTO: Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība "Dace"

Atrastas jaunas telpas. Vajadzīga nauda remontam

Līdz šim biedrības darbība bija organizēta nepilnos 100 kvadrātmetros Burtnieku ielā 26.

Taču līdz ar ekonomisko krīzi un bezdarbu, palīdzības saņēmēju skaits ir strauji pieaudzis - biedrībā reģistrējušies vairāk nekā pusotrs tūkstotis cilvēku. Tādējādi esošās biedrības telpas kļuva par šauru un nācās meklēt jaunas.

Biedrībai izdevās atrast pagrabstāvu Burtnieku ielā 33. Tas ir daudz plašāks - aptuveni 400 kvadrātmetru.

Taču pagrabs, kurā pēdējos desmit gadus neviens nav darbojies, ir jāremontē. Ar izpalīdzīgu cilvēku atbalstu, daļa telpu jau izremontētas.

Biedrība jaunajās telpās iecerējusi izveidot ne tikai drēbju un mantu izdalīšanas punktu, bet arī bērnu pieskatīšanas centru, kā arī pensionāru brīvā laika pavadīšanas vietu.

Uz augšu