Par Slīteres parkā nošautu stirnu piespriež naudas sodu

Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres nacionālā parka administrācija informē par pagājušajā gadā jau medijos izskanējušo gadījumu, kad 27.jūnijā, Slīteres nacionālā parka teritorijā, netālu no Kolkas, aizturēti malumednieki, kas nošāvuši stirnu kazu.

Slīteres nacionālā parka administrācijas inspektori, ierodoties notikuma vietā, operatīvi aizturējuši malumedniekus, iesaistot arī Valsts policijas pārstāvjus. Tieši Slīteres nacionālā parka administrācijas un tiesībsargājošo iestāžu sekmīga sadarbība devusi rezultātus - 2010. gada janvāra nogalē Talsu rajona tiesa vainīgo personu sodījusi ar nosacītu brīvības atņemšanu un Ls 1728,00 naudas sodu.

Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres nacionālā parka administrācija norāda, ka nelikumīgas medības ir nopietns pārkāpums, par kuru persona var tikt saukta pie kriminālatbildības. Konkrētais gadījums īpaši izceļams, jo laiks, kad nomedīta stirnu kaza, - jūnija beigas - ir periods, kad stirnu kazas laiž pasaulē mazuļus, līdz ar to ne tikai nomedītā stirnu māte, bet arī tās bērni lemti bojāejai.

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka kopumā Dabas aizsardzības pārvaldes un tās struktūrvienību inspektori 2009. gada laikā veikuši 4487 normatīvo aktu ievērošanas pārbaudes, tai skaitā 196 savvaļas dzīvnieku aizsardzības prasību un medību un noteikumu ievērošanas pārbaudes. 12 gadījumos pārkāpumu lietas nodotas Valsts policijai krimināllietu ierosināšanai.

Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka dabas inspektori ir aktīvi un uzticētos pienākumus veic regulāri visās sezonās, līdz ar to aicina pirms nelikumīgu darbību sākšanas izvērtēt iespējamās sekas.

Uz augšu