Stoltenbergs: ES centieni aizsardzības jomā nedrīkst kaitēt transatlantiskajām saitēm

Uz augšu