ANO Ģenerālā asambleja pieņem Globālo paktu par bēgļiem

ANO

Tikai divām valstīm balsojot pret, ANO Ģenerālā asambleja pirmdien apstiprinājusi Globālo paktu par bēgļiem.

No 193 valstīm, kas pārstāvētas ANO Ģenerālajā asamblejā, tikai ASV un Ungārija balsoja pret paktu, trīs valstis no balsošanas atturējās un vairākas nepiedalījās.

Līdzīgi kā ANO konferencē Marokā pieņemtais Globālais migrācijas pakts, arī šis pakts ir juridiski nesaistošs dokuments, bet tas sniedz vadlīnijas valstīm, kā izturēties pret bēgļiem. Dokumentā izvirzīto mērķu vidū ir uzlabot veselības aprūpes pieejamību un izglītības iespējas bēgļiem.

Globālais pakts par bēgļiem neparedz nekādu kvotu sistēmu bēgļu uzņemšanai.

Šis dokuments ir piesaistījis mazāku uzmanību nekā Globālais migrācijas pakts, kuru publisko noraidīja vairākas valstis, tostarp Austrija, Bulgārija, Čehija, Horvātija, Itālija, Slovākija, Šveice un Ungārija.

Uz augšu