ST vērtēs Amatas novada teritorijas plānojuma daļas atbilstību Satversmei

Amatas novads

FOTO: Apollo lietotāja foto

Satversmes tiesa (ST) šonedēļ ierosinājusi lietu par Amatas novada domes pērn decembrī izdoto saistošo noteikumu par Amatas novada teritorijas plānojuma daļas atbilstību Satversmei, pavēstīja ST pārstāve Ketija Strazda.

Ar Amatas novada domes 2018.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem "Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.-2024. gadam (ar 2018.gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" tika apstiprināta Amatas novada Teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, cita starp iekļaujot Zaubes pagasta Annas ciema robežās nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4296 009 0047 un nosakot tā teritorijas izmantošanas veidu.

Viņa skaidroja, ka lieta ierosināta pēc Uģa Lapiņa pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējam pieder nekustamais īpašums, kas atrodas Amatas novadā un robežojas ar citu nekustamo īpašumu ar augstākminēto kadastra numuru. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētais akts pārkāpj vairākas teritorijas attīstības plānošanu regulējošo normatīvo aktu normas un teritorijas attīstības plānošanas principus. Tādējādi apstrīdētais akts aizskarot viņam Satversmes 115.pantā noteiktās tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Pieteikumā cita starp norādīts, ka sabiedrībai neesot sniegta izsmeļoša informācija par Amatas novada Teritorijas plānojumā ieplānotajām izmaiņām. Apstrīdētā akta izstrādes materiālos neesot pamatojuma ne Annas ciema robežas grozīšanai, ne īpašuma teritorijas izmantošanas veida maiņai. Turklāt pašvaldība neesot sniegusi pamatojumu, kāpēc noraidīti pieteikuma iesniedzēja izteiktie iebildumi.

ST ir uzaicinājusi Amatas novada domi līdz šī gada 18.septembrim iesniegt ST atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir šī gada 18.decembris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Uz augšu