""Ventspils nafta" termināls" noliedz VVD pārmetumus par smakas izraisīšanu Ventspilī

Akmeņogļu pārkraušanas terminālis Ventspils ostā

FOTO: TVNET

Pirmdien, 29.jūlijā, Ventspilī, Ventas upes kreisajā krastā, novērotās smakas nav saistāmas ar SIA ""Ventspils nafta" termināls" tehnoloģiskajiem procesiem un pārkraujamiem produktiem, pauda ""Ventspils nafta" termināls" pārstāve Janīna Biteniece.

Kā ziņots, Valsts vides dienests (VVD) uzdevis ""Ventspils nafta" termināls" līdz 2.augustam iesniegt VVD Ventspils Reģionālajai vides pārvaldei (RVP) paskaidrojumus par veiktajām kravas operācijām un pasākumiem smaku emisiju samazināšana.

""”Ventspils nafta" termināls" 29.jūlijā saņēma divus telefoniskus pieprasījumus pēc informācijas no valsts un pašvaldības iestādēm - plkst.6.36 un 8.20. Nekavējoties reaģējot uz pieprasījumiem, terminālis ir veicis situācijas izpēti. Rezultātā izdarīti secinājumi, ka ņemot vērā tā brīža laika apstākļus, smaku monitoringa sistēmas rādījumus, kā arī ""Ventspils nafta" termināls" ģeogrāfisko novietojumu, smakas, kuras bija novērotas Ventspilī, Ventas upes kreisajā krastā, nav saistāmas ar uzņēmuma tehnoloģiskiem procesiem un pārkraujamiem produktiem.

Ievērojot B kategorijas atļaujas piesārņojošai darbībai nosacījumus, ""Ventspils nafta" termināls" nodrošina smaku monitoringa datu izvērtējumu saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto kārtību, lai nepieciešamības gadījumā veiktu pasākumus smaku ierobežošanai, pamatojoties uz izvērtējuma rezultātiem.

Vienlaikus ""Ventspils nafta" termināls" nodrošina regulārus gaisa kvalitātes novērojumus, darbiniekiem veicot fizisku apsekošanu dabā "e-degunu" apkārtnē, kā arī pastiprināti novēro gaisa kvalitāti, saņemot smaku monitoringa sistēmas pirmstrauksmes, kas savlaicīgi informē par gaisa kvalitātes izmaiņām. Reaģējot uz "e-degunu" rādītājiem nepieciešamības gadījumā ""Ventspils nafta" termināls" veic kompleksus pasākumus, kas vērsti uz tehnoloģisko procesu intensitātes samazināšanu.

Jau ziņots, ka 29.jūlijā VVD Ventspils RVP saņēma 18 sūdzības no Ventspils iedzīvotājiem par naftas produktu smakām pilsētā. Vides inspektori apsekoja visas teritorijas, kurās bija jūtama smaka, un konstatēja, ka sūdzības ir pamatotas. Arī divas no mēraparātu "e-deguns" monitoringa stacijām uzrādīja ļoti augstu smaku koncentrāciju.

Vides inspektori devās pārbaudēs uz ostas uzņēmumiem un noskaidroja, ka laikā, kad "e-degunu" monitorings uzrādīja augstas smaku koncentrācijas un tika saņemtas sūdzības, ""Ventspils nafta" termināls" no tankkuģa uz rezervuāru parku pārsūknēja jēlbenzīnu. Jēlbenzīna izgarojumi pa rezervuāra elpošanas vārstiem nokļuva vidē, stāstīja Bukleviča.

Pārbaudes laikā vides inspektori uzņēmumam uzdeva pārskatīt un papildināt uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus situācijām, kad pārsniegti "e-degunu" rādījumi un saņemtas sūdzības par smakām.

Uzņēmumam līdz 2.augustam ir jāiesniedz VVD Ventspils RVP paskaidrojumi par veiktajām kravas operācijām un pasākumiem smaku emisiju samazināšanai.

Uz augšu