Krievijas kodolnegadījuma rezultātā atmosfērā nonākuši radioaktīvie izotopi

Uz augšu