Tiesa pasludinājusi spriedumu divu slaucēju paverdzināšanas lietā

Uz augšu