Valsts kontrole nevar iegūt pilnīgu informāciju par Simtgades svinībām izlietoto finansējumu

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Nav iespējams iegūt pilnīgu informāciju par Simtgades svinībām izlietoto finansējumu, revīzijā par 2018.gada valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem secinājusi Valsts kontrole.

Revīzijā secināts, ka, neskatoties uz finanšu revīziju rezultātiem ministrijās un centrālajās valsts iestādēs, kur 14 resoriem sniegti pozitīvi atzinumi par Simtgades svinību izdevumiem, Kultūras ministrijai sniegtais atzinums ar iebildi norāda uz joprojām pastāvošajiem trūkumiem Simtgades izdevumu uzraudzībā. 

Revīzijās konstatētas vairākas būtiskas neatbilstības. Kultūras ministrija, kas 2018.gadā ir realizējusi būtiskāko daļu jeb 79% no valsts budžeta finansētā Simtgades aktivitāšu skaita - kopumā vismaz 320 aktivitātes, nevar norādīt, kuras no aktivitātēm ir nodrošinājušas viena no svinību mērķiem sasniegšanu - radīt paliekošas 21.gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un jaunrades darbus, ne arī to, kuras no aktivitātēm bija paredzētas Nacionālajā pasākumu plānā un kuras ir papildus realizētās aktivitātes. 

"Lai gan Kultūras ministrija 2019.gada februārī informēja, ka plāno veikt Simtgades programmas novērtējumu tikai pēc tās pabeigšanas, revīzijas noslēgumā tā sniedza informāciju, ka novērtējuma pirmās kārtas pētījums Simtgades programmas īstenošanas ietekmes izvērtējumam par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim ir pasūtīts," atzina Valsts kontrolē.

Tāpat konstatēta nepietiekama un formāla pieeja uzraudzības nodrošināšanā, jo Kultūras ministrija, pārbaudot resoru atskaites, ir apstiprinājusi gan plānā neparedzētus izdevumus, gan ilglaicīgi un vairākkārtīgi pagarinājusi atskaišu iesniegšanas termiņus, gan nepietiekami izvērtējusi iepriekš piešķirto finansējumu un pasākuma īstenošanas gaitu.

Plānotā finansējuma Simtgades izdevumiem pārsniegums, apkopojot 2017.un 2018.gada revīzijās iegūtos datus, jau ir sasniedzis desmit miljonus eiro. 

"Tā kā Simtgades svinību atvērtā koncepcija ļauj gandrīz jebkuru pasākumu attiecināt uz Simtgadi, tad, neskatoties uz to, ka Simtgades svinību pasākumi turpināsies vēl trīs gadus, jau šobrīd varam apgalvot, ka ir apstiprinājies jau iepriekšējā gadā revidentu norādītais risks - ne sabiedrībai, ne Ministru kabinetam nebūs iespējams iegūt pilnīgu un patiesu informāciju par Simtgades svinībām izlietoto finansējumu," pausts revīzijā.

Uz augšu
Back