Liepājas muzejs piedāvā jaunu muzejpedagoģijas nodarbību par Liepāju Neatkarības karā

Latvijas armijas karavīri pēc kaujām pie Liepājas, 1919. gada novembris.

FOTO: Liepājas muzejs

Liepājas muzejs aicina uz jaunu muzejpedagoģijas nodarbību „Neatkarības karš. Liepāja 1919”, kuras mērķis ir iepazīstināt apmeklētājus ar notikumiem Liepājā 1919. gada novembrī, pilsētas aizstāvēšanas nozīmi Liepājā, par latviešu karavīru varonību šajās kaujās. Nodarbībā runās par tuvojošās Lāčplēša dienas būtību un to, kam un kāpēc piešķīra Latvijas augstāko militāro apbalvojumu.

Nodarbība „Neatkarības karš. Liepāja 1919” paredzēta 8.-12. klašu skolēniem, kad skolās tiek apgūti 20. gs. sākuma notikumi un vērtības un veidojas mūsu valsts jauno pilsoņu pilsoniskā attieksme uz viņu aktīvu dalību valsts procesos.

Nodarbībā skolēni vizuāli aktīvā veidā, iepazīstot tēmu projekcijā, Liepājas kartē, uzskates materiālos, caur atmiņu stāstījumiem un vēstures notikumiem tiek vedināti uz pārdomām, kas viņiem ir Latvija un uz ko viņi būtu spējīgi valsts vārdā.

Skolēni tuvāk iepazīst valstiski nozīmīgu atceres dienu – Lāčplēša dienu, tās būtību un Brīvības cīņu nozīmīgumu, vairāk uzzinot par 1919. gada notikumiem

Latvijā, Neatkarības karu un tā gaitu Liepājā, kā arī iepazīstot personificētus stāstus – kādi bija un ko darīja aizstāvji, vēlāk kam piešķirts Lāčplēša kara ordenis.

FOTO: Liepājas muzejs

Šis valstij tik būtiskais laiks atainots ekspozīcijā „Latvijas Pagaidu valdības seši mēneši Liepājā”, kur skolēniem, nostiprinot zināšanas, ir iespēja apgūt ekspozīcijas daļu, kas veltīta Neatkarības karam, mēģinot atrast nodarbībā iepazītos varoņus, kas papildus ļauj nostiprināt zināšanas un iemāca kā izmantot muzeja ekspozīciju informācijas iegūšanai skolēniem saistošā veidā. Noslēgumā skolēni dalās ar savām pārdomām un iespaidiem.

Savukārt muzejpedagoģijas nodarbība „Latvijas Pagaidu valdības seši mēneši Liepājā” iepazīstina ar pieejamo ekspozīciju, rosinot jauniešus ne tikai izzināt Latvijas vēsturi tās būtiskajos pavērsienos simts gadus atpakaļ, bet arī likt aizdomāties, ka tie, kas veidoja šo vēsturi arī bija tikai cilvēki – personības, kas uzņēmās atbildību, nenobaidījās un darbojās, ticot brīvas Latvijas idejai, neskatoties uz grūtību pakāpi.

Skolēni aicināti iepazīt tā laika Liepājas karti un atzīmēt notikumu aktuālās vietas. Grupu darbā ekspozīcijā, izmantojot muzejā pieejamiem materiālus un iepazīstot arī informāciju no drukātiem, sagatavotiem tekstiem vēlamies panākt, ka skolēni gūst uz sajūtām un pārdomām balstītu vēstures notikumu apguvi.

Uz augšu