#RokuRokāZinātnei: Sprince un Bažbauers par Latvijas zinātnieku iespējām

#RokuRokāZinātnei: Sprince un Bažbauers par Latvijas zinātnieku iespējām FOTO: TVNET

Zinātne un tās sasniegumi ir mums visapkārt! Kā Latvijas zinātne ietekmē mūsu šodienu un, būtiskākais, kā kopsolī ar uzņēmējdarbības attīstību veido mūsu tautsaimniecības kodolu rītdienai?

Kas ir mūsu zinātnieku sasniegumi un kā tie ļauj plaukt inovācijām un nācijas ražīgumam? Kur atrodamies pasaules kartē un kādi apvāršņi vēl sasniedzami? Par šiem un citiem jautājumiem diskutēsim pie viena galda - zinātnieki, augstākās izglītības un uzņēmējdarbības nozaru pārstāvji.

Pirmajā #RokuRokāZinātnei sarunā tiekamies ar Rīgas Tehniskās universitātes jauno zinātnieci, pētnieci un asociētu profesori Andīnu Sprinci un zinātņu prorektora vietnieku profesoru Gati Bažbaueru. Sarunas centrā Andīnas Sprinces pētītā tēma, kas izaugusi no promocijas darba un tagad ir Eiropas nozīmes pētījums - projekts "Inovatīvu cementa kompozītmateriālu ilglaicīgas deformācijas dažādos spriegumstāvokļos". Ko šāds pētījums ietver?

Pētījuma rezultāti tieši saistāmi ar būvniecības jomu. Proti, aizvien plašāk būvniecības jomā tiek izmantoti racionāli, jauni un moderni cementa kompozīti, kas ļauj ne tikai samazināt materiālu patēriņu, bet arī būtiski samazināt konstrukciju masu, būvēt augstākas būves, kā arī izmantot konstrukciju elementus ar daudz efektīvāku šķērsgriezumu, projektēt elegantākas plānsienu konstrukcijas un jaunas, daudz sarežģītākas formas. Jauno kompozītmateriālu izmantošana veicinātu ilgtspējīgu un ekoloģisku būvniecību, palīdzot samazināt globālo siltumnīcefektu. Tomēr pastāv vairāki šķēršļi, kas kavē plašāku šo materiālu izmantošanu būvniecībā, - viens no galvenajiem ir nepietiekama informācija par jauno materiālu ilglaicīgajām īpašībām, kuras ir būtiskas, lai nodrošinātu konstrukciju drošu un ilgstošu ekspluatāciju.

Lai gūtu dziļāku izpratni par jauno cementa kompozītu elementu uzvedību dažādos spriegumstāvokļos ilgstošā laika posmā, ir nepieciešams izveidot jaunas vai pielāgot esošās ilglaicīgo deformāciju noteikšanas iekārtas, piemeklēt katram spriegumstāvoklim atbilstošus deformāciju mērītājus, aprobēt ilglaicīgo īpašību noteikšanas metodes un noskaidrot reālās, jauno cementa kompozītu ilglaicīgās deformācijas dažādos spriegumstāvokļos, kā arī, balstoties uz iegūtajiem datiem, izstrādāt cementa kompozītu ilglaicīgo deformāciju empīriskos prognozēšanas modeļus.

Tā teikts projekta zinātniskajā aprakstā, bet kā pētniecība īstenojas praksē un kontekstā ar Latvijas zinātnes izaicinājumiem, kā arī kāpēc ir aizraujoši būt zinātniekam - saruna pirmajā #RokuRokāZinātnei epizodē.

Uz augšu
Back