Eksperti šogad plāno uzbūvēt kopumā desmit zivjērgļu ligzdas

Zivjērglis.

FOTO: Wikipedia

Valsts mežu apsaimniekotāja "Latvijas valsts meži" (LVM) eksperti šogad plāno uzbūvēt kopumā desmit zivjērgļu ligzdas - jau ir uzbūvētas piecas ligzdas un vēl tikpat plānots uzbūvēt, kamēr zivjērgļi atrodas ziemošanas vietās Āfrikā, liecina informācija LVM mājaslapā.

LVM vides eksperti plēsīgajiem putniem būvē mākslīgās ligzdas, lai sekmētu zivjērgļu ligzdošanas sekmes un aizsardzību.

Tāpat LVM atgādina, ka zivjērgļu ligzdu nepieciešams nostiprināt, lai nodrošinātu ilglaicīgu teritorijas pastāvēšanu. Visbiežāk mākslīgās ligzdas būvē, ja putna veidotā ligzda dzīvā kokā ir nestabila vai arī tad, ja tā veidota nokaltušā kokā. Ja mākslīgā ligzda uzbūvēta pareizi un koks, kurā tā atrodas, stiprā vējā netiek nolauzts vai izgāzts, tā var kalpot vairāk nekā desmit gadus. Tāpēc ir svarīgi izvēlēties labāko vietu un koku, kurā novietot ligzdu. Kokam jābūt augstākam par pārējiem apkārtnes kokiem.

LVM norāda, ka nereti ligzdas zivjērgļiem būvē izcirtumos un to malās atstātajos ekoloģiskajos kokos, purva malās un purvos, kas ir šo putnu visvairāk iecienītās vietas. Tās visbiežāk ceļ priedēs, retāk eglēs. Mākslīgās ligzdas ir arī stabilākas, tās nenogāžas ne ligzdošanas, ne pēcligzdošanas sezonā. Šādi zivjērgļus piesaista teritorijai, kurai nodrošināta pietiekama aizsardzība, kā arī platībām, kur ir labas barošanās vietas, bet trūkst piemērotu ligzdošanas koku.

Jau ziņots, ka vidēja lieluma plēsīgais putns ar gariem spārniem - zivjērglis - ir īpaši aizsargājama putnu suga, kuras ligzdošanas vietas aizsardzībai tiek veidoti mikroliegumi, bet ar to vien nepietiek. Tāpēc jau 1982.gadā Latvijā tika uzbūvētas pirmās mākslīgās ligzdas zivjērgļu aizsardzībai un kopš 2007.gada zivjērglim ir uzbūvētas vairāk nekā 200 mākslīgās ligzdas.

Latvijā zivjērglis ir samērā reti sastopams - valstī ligzdo aptuveni 200 pāru šo putnu. 2019.gadā Latvijā bija apdzīvotas 87 mākslīgās zivjērgļa ligzdas, kas ir vairāk nekā puse no visām attiecīgajā gadā apdzīvotajām ligzdām. Lielākā daļa Eiropas populācijas ligzdo Zviedrijā, Somijā un Krievijā.

Uz augšu