Šodien svinam un godinām Mātes dienu!

FOTO: depositphotos.com

Svētdien, 10. maijā, Latvijā atzīmē Mātes dienu. Tā ir diena, kad īpaši godinām mātes, vecmāmiņas, krustmātes, augstu vērtējot nesavtīgo ieguldījumu ģimenē un bērnu ikdienas dzīvē. 

Pirmo reizi Mātes diena maija otrajā svētdienā tika svinēta 1908. gadā ASV, kad svētdienas skolas skolotāja Anna Rīsa Džārvisa no Rietumvirdžīnijas, godinot savu māti, rīkoja baznīcu dievkalpojumus. 

Aicinājums atrada dzirdīgas ausis. 1914.gadā maija otro svētdienu Amerikā izsludināja par oficiāliem svētkiem. Izplatījās tradīcija Mātes dienā apmeklēt to dievnamu, kur katrs bērnībā gājis kopā ar māti, un tur uz altāra nolikt ziedus kā pateicību savai mātei par audzināšanu.

FOTO: depositphotos.com

Ziemeļvalstīs un Skandināvijā šo dienu atzīmē baznīcā. Latvijā noteikts, ka Mātes diena atzīmējama maija otrajā svētdienā, savukārt septembra otrajā svētdienā tiek svinēta Tēva diena.

Mātes dienu dažādās pasaules valstīs svin dažādos datumos, un pārsvarā tā ir svētku diena.  Mātes diena arī Latvijā jau ir kļuvusi par ikgadēju un neatņemamu svētku dienu.

Labklājības ministre šīs dienas kontekstā uzsver, ka "mamma mums ir vismīļākais un tuvākais cilvēks, ko visvairāk novērtējam un saprotam, tikai tad, kad viņas vairs nav", tāpēc viņa aicina mīlēt un saudzēt savas mammas un vecmammas.

“Māmiņa mums ir vismīļākais un tuvākais cilvēks, ko visvairāk novērtējam un saprotam, tikai tad, kad viņas vairs nav. Mīliet un saudzējiet savas māmiņas un vecmāmiņas! Sveicu ikvienu Mātes dienā!” sagaidot Mātes dienu saka labklājības ministre Ramona Petraviča.

TVNET novēl, lai visām māmiņām ne tikai šajos svētkos, Mātes dienā, ir daudz patīkamu emociju, mīļu vārdu un smaidu. Lai daudzas, daudzas, daudzas baltas dieniņas ir vairāku gadu garumā, jo

tikai māte spēj vairot mīlestību, laižot pasaulē un audzinot labus, gaišus cilvēkus!

2

Interesanti skaitļi un fakti:

  • 2019. gadā piedzima 18.6 tūkstoši bērnu, un, salīdzinot ar 2018. gadu, tas ir par 725 mazāk;
  • Jaundzimušā mātes vidējais vecums 2018. gadā bija 30,5 gadi (kopš 2010. gada tas palielinājies par diviem gadiem), piedzimstot pirmajam bērnam tas vidēji ir 28 gadi;
  • Pieaug otro, trešo un arī ceturto bērnu skaits un arī viņu īpatsvars dzimušo kopskaitā. 2018. gadā 38 % jaundzimušo ir otrais bērns ģimenē (34 % 2010. gadā), 16 % – trešais (11 % 2010. gadā), 4 % – ceturtais (3 % 2010. gadā).
Uz augšu
Back