Pirmie pierādījumi par marihuānas izmantošanu Jūdejā

FOTO: Israel Antiquities Authority Collection, photo © The Israel Museum, Jerusalem, by Laura Lachman

Uz tempļa altāra atrasto nogulšņu ķīmiskā analīze zinātniekiem atklājusi, ka tā ir marihuānas un dzīvnieku mēslu mikstūra. 

Uz kaļķakmens altāra Izraēlas templī atrastās marihuānas pēdas liecina par senāko zināmo marihuānas izmantošanu rituāla ceremonijā, rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University”

Šis altāris līdz ar otru altāri, uz kura bija dedzināts vīraks, atradās Jūdejas karaļvalsts cietokšņa templī, pie ieejas telpā, kurā tika noturēti reliģiskie rituāli. Iepriekšējās māla trauku analīzes un vēstures avoti liecina, ka šis altāris tika lietots laika posmā no 760. līdz 715. gadam pirms mūsu ēras. Altāri un divu cietokšņu drupas tika atklātas arheoloģisko izrakumu laikā 20. gadsimta 60. gados.  

Tumšās krāsas materiālu, kas tika atrasti uz abiem altāriem, ķīmiskā analīze 60. gados nesniedza kādus pārliecinošus rezultātus. Tikai izmantojot modernās tehnoloģijas, izdevās atklāt pētījumā aprakstītās lietas. 

Marihuānas atliekas uz mazākā no diviem altāriem bija sajauktas ar dzīvnieku mēsliem, lai to varētu lēnām kūpināt zemā temperatūrā. Tas tika, visticamāk, darīts, lai rituāla dalībnieki varētu ieelpot dūmus, jo šie marihuānas paraugi saturēja pietiekami lielu daudzumu psihoaktīvās vielas jeb THC, lai varētu zināmā mērā izmainīt cilvēka apziņu. 

Savukārt vīraks no izžāvētas koka mizas tika novietots uz lielākā altāra un sajaukts ar dzīvnieku taukiem, kas ļāva tam degt vajadzīgajā temperatūrā, lai no tā izdalītos vajadzīgās smaržas. Bibliskajos tekstos un citos vēstures avotos vīraks ir bieži pieminēts kā reliģisko rituālu neatņemama sastāvdaļa. 

“Tomēr marihuānas kūpināšana šajā reģionā - īpaši Jūdejā - mums ir pilnīgs jaunums. Avotos ir minēta citu apziņu izmainošo vielu lietošana tajā laikā, piemēram, opija izmantošana reliģiskos rituālos Vidējos Austrumos vai Āzijā, tomēr marihuānas lietošana šajā reģionā nebija dzirdēta,” stāstīja pētnieki. 

Pētnieki uzskata, ka kaņepes, kas sākumā tika audzētas tālu no Izraēlas, vēlāk Eiropā nonāca pa tā saucamo Zīda ceļu. Tomēr joprojām nav īsti skaidrs, kā izraēlieši uzzināja par marihuānas potenciāli psihodēlisko iedarbību. 

Uz augšu