Nojaucamo Skanstes dārziņu teritorijā konstatētas īpaši aizsargājamas putnu sugas

Skanstes mazdārziņi FOTO: Jānis Vingris

Nodibinājums "Dzīvnieku policija" un Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina pārtraukt Skanstes ielas dārziņos paredzētos būvdarbus vismaz līdz šī gada 31. jūlijam, lai dotu iespēju pabeigt ligzdošanu šajā teritorijā konstatētajiem putniem, tostarp no īpaši aizsargājamām sugām, informē "Dzīvnieku policijas" valdes locekle Ilze Džonsone. 

Maijā projektā "Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta" tika sākta Skanstes Lapeņu kolonijas nolīdzināšana. Sabiedrības spiediena rezultātā un iesaistoties "Dzīvnieku policijai", tika panākta vienošanās ar būvniekiem divas nedēļas pārtraukt darbus, lai dotu iespēju organizēt suņu un kaķu izvešanu no teritorijas un izvērtētu paredzēto darbu ietekmi uz teritorijā ligzdojošajiem putniem.

Piesaistot sertificētu ekspertu, konstatēts, ka projektā paredzēto darbu teritorijā, proti, dārziņos un tiem piegulošajā platībā ligzdo vai barojas septiņas īpaši aizsargājamas putnu sugas. Teritorijā konstatētas vairāk nekā 30 putnu sugas, no kurām lielākā daļa patlaban ligzdo. 

Ņemot vērā Sugu un biotopu aizsardzības likumā noteikto aizliegumu postīt putnu ligzdas, plānotie darbi būtu atliekami vismaz līdz šī gada 31.jūlijam, norādīja Džonsone. 

"Iepazīstoties ar ornitologu slēdzienu, viennozīmīgi skaidrs, ka putniem jāļauj netraucēti izligzdot un sasniegt tādu lidot spēju, lai kopā ar vecākiem droši varētu pamest šo teritoriju un atrastu patvēruma vietu," sacīja Džonsone.

Organizācijas aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) kā Eiropas Savienības fondu projektu uzraugošo institūciju pieņemt atbildīgu lēmumu un apturēt jebkādus darbus Skanstes dārzos līdz 25.augustam, dodot putniem un tur mītošajiem savvaļas dzīvniekiem miera periodu un koriģējot projekta nodošanas beigu termiņu par laiku, kad apturēti darbi.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus uzsver, ka papildus Sugu un biotopu aizsardzības likumā noteiktajam ligzdu postīšanas aizliegumam Ministru kabineta noteikumi par koku ciršanu ārpus meža jau pašlaik aizliedz pilsētās cirst kokus laikā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, taču pašvaldībai ir dota iespēja atzīt koku ciršanu par neatliekamu. 

"Mēs aicinām Rīgas domi atbildīgi izturēties pret tai dotajām pilnvarām un respektēt likuma prasības, ļaujot pabeigt ligzdošanu teritorijā mītošajiem putniem," pauda Ķerus.

Ar saviem ierosinājumiem organizācijas vērsīsies VARAM un Rīgas domē.

LETA jau ziņoja, ka Skanstes teritorijas revitalizācijas pirmo kārtu pašvaldība sāka 2015.gadā, sākotnēji izstrādājot teritorijas lokālplānojumu, uz kura balstoties gadu gaitā izstrādāts teritorijas sakārtošanas plāns.

Šogad plānotie būvdarbi ietvers Lapeņu ielas, Jāņa Dikmaņa, Jāņa Krūmiņa un Jāņa Daliņa ielu izbūvi, kā arī inženierkomunikāciju - ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, lietus kanalizācijas un ielu apgaismojuma - izbūvi. Tāpat projekta laikā plānots izbūvēt lietusūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēmu un labiekārtot projekta teritoriju, izveidojot ar citām pilsētas daļām labi savienotu apkaimi, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību Skanstes apkaimē, norāda domē.

Skanstes revitalizācijas projekts paredz izbūvēt jaunas ielas un inženiertīklu infrastruktūru, kā arī izveidot pilsētniekiem pieejamu zaļo zonu, kurā atradīsies gan parks, gan kanālu sistēma.

Uz augšu
Back