Kā Rīgas vidusskolas skolēnu vecāki cīnījās pret telekomunikāciju antenu uz skolas jumta

FOTO: Rus TVNET

Pagājušā gada pavasarī Rīgas 34.vidusskolas pirmo klašu skolēnu vecāki pamanīja uz skolas ēkas izvietotu telekomunikāciju antenu. Bērnu vecāki bija sašutuši par faktu, ka antena uz skolas jumta izvietota bez viņu piekrišanas. Tikmēr telekomunikāciju uzņēmums “Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) uz vecāku iebildumiem atbildēja, ka antenu esot iespējams pārvietot, samaksājot kompensāciju 50 000 eiro apmērā.  

Bērnu vecāku grupa vērsās iespējamajās instancēs, lai mēģinātu panākt antenas noņemšanu bez kompensācijas maksāšanas LMT, tomēr viņu centieni nevainagojās panākumiem, ja neskaita to, ka turpmāk līdzīga aprīkojuma izvietošana uz skolu ēkām tiks saskaņota ar skolu padomēm, kurās pārstāvēti bērnu vecāki. 

Vecāku neapmierinātību ar antenas izvietošanu uz skolas izraisīja bažas, ka “nesot pierādīts elektromagnētiskā starojuma nekaitīgums bērniem” un “neesot pietiekami pētīta šī starojuma ietekme uz bērnu veselību”. Tāpat vecāki uzskatīja, ka tiek “pārkāptas bērna tiesības uzturēties drošā vidē”. 

Portāls TVNET pēta - ko par šo gadījumu saka atbildīgās institūcijas un uzņēmums LMT, vai skola rīkojusies korekti, novietojot antenu bez vecāku piekrišanas, un kas mainījies pēc 34.vidusskolas skolēnu vecāku rīcības. 

Detaļas:

  • Rīgas 34.vidusskolai ir divas ēkas. Telekomunikāciju antena izvietota uz sākumskolas ēkas Vircavas ielā 7. 
  • Nomas līgums starp 34.vidusskolu un LMT noslēgts 2018.gada februārī, tā paša gada maijā noslēgts līgums starp LMT un Rīgas domes Īpašuma departamentu.
  • Saskaņā ar līgumu skola par platības iznomāšanu saņem 405 eiro mēnesī, bet Īpašuma departaments – 28 eiro gadā. Līgums ir spēkā līdz 2023.gada 30.aprīlim.
  • Skolēnu vecāki antenu uz skolas jumta pamanīja 2019.gada pavasarī un neilgi pēc tam sāka izrādīt aktīvu pretestību. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem, 59% skolēnu vecāku pauda viedokli, ka antenu vajadzētu demontēt. 
  • Atbildot uz skolēnu vecāku prasību demontēt antenu, LMT atbildēja, ka vecāki nav līguma slēdzēju puse. Visus līguma nosacījumus LMT pilda, tāpēc līgumu skola var lauzt vien vienpusēji, kompensējot izdevumus par aparatūras uzstādīšanu un ekspluatāciju 50 000 eiro apmērā. 
  •  Telekomunikāciju antena uz skolas ēkas izvietota atbilstoši visiem normatīvajiem aktiem, bet tās elektromagnētiskais starojums atbilst Veselības inspekcijas noteikumiem. Tomēr 34.vidusskolas skolēnu vecāki gada laikā vērsušies Veselības inspekcijā, Izglītības departamentā, Īpašuma departamentā, Rīgas būvvaldē, valsts uzņēmumā “Elektroniskie sakari”, Izglītības un zinātnes ministrijā, Tiesībsarga birojā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Būvniecības valsts kontroles birojā.  
  • Antena turpinās darboties visu atlikušo līguma termiņu. Tikmēr LMT paudis gatavību spert papildu soļus aizsardzībai no antenas radītā elektromagnētiskā lauka starojuma.

Intervija ar Rīgas 34.vidusskolas direktori Natāliju Rogoļevu. Intervija notika 15.jūnijā.

- Pastāstiet, lūdzu, sīkāk par šo antenu.

- Tā ir LMT antena, šobrīd tā darbojas. Ar LMT ir noslēgts līgums par jumta daļas nomu aptuveni desmit kvadrātmetru platībā.

- Par kādas paaudzes mobilo skaru tīklu ir runa - tā ir 4G vai 5G antena? 

- Tas, protams, nav 5G. Tā ir parastā sakaru antena.

- Es pareizi saprotu, ka antena nesāka darboties uzreiz? Līgums noslēgts 2018.gadā, bet kad tā sāka darboties?

- Saprotams, ka darboties tā nesāka uzreiz – to vajadzēja uzprojektēt, uzstādīt, un tikai pēc kāda laika tā varēja sākt darboties. Tā sāka darboties arī pēc izmēģinājumu un elektromagnētiskā lauka starojuma mērījumiem.

Tika saņemts Veselības inspekcijas apstiprinājums, ka antenas starojums nepārsniedz prasības, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi un Eiropas Savienības regulas. 

14

Tikai pēc tam antena tika nodota ekspluatācijā. Līgums tika noslēgts 2018.gadā, bet antena sāka darboties 2019.gada janvārī. 

- Vai šajā laikā skolēnu vecāki pauda neapmierinātību ar antenas uzstādīšanu?

- Nē, vecāki aktivizējās [2019.gada] martā, kad viņi ieraudzīja šo antenu uz jumta.

- Galvenā pretenzija, ko dzirdēju no aktīvākajiem vecākiem, bija tā, ka viņiem neviens neprasīja un viņi savu piekrišanu nav devuši. Kā jūs to komentētu?

- Viņiem tiešām neviens neprasīja. Tas tāpēc, ka nav tādas prakses jautāt vecākiem par to, ko es daru skolā saimnieciskās darbības kontekstā. 

Es viņiem nejautāju saistībā ar telpu iznomāšanu, es viņiem nejautāju par telpu remontu, es viņiem nejautāju par budžeta lietām, par to, ko es pērku. Viņi tādā veidā nav iesaistīti skolas dzīvē - ir vadība, kas lemj, ko darīt un ko nedarīt. Tādā gadījumā vecākiem būtu pilnībā jāiesaistās visos skolas procesos, jāseko visam, un tad laikam būtu jēga kaut ko jautāt, jo viņi zinātu, kas un kā notiek. 

Man prātā neienāca, ka man viņiem būtu kas tāds vispār jājautā, jo par saimnieciskām lietām es viņiem maz ko jautāju un viņi maz interesējas. 

14

Ja man būtu bijušas aizdomas, ka tas viņus var tik spēcīgi satraukt, es, protams, noteikti būtu pajautājusi. Tomēr ir Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka, ka, pirms kaut ko izvieto, jāveic vesela saskaņošanas procedūra, kurā piedalās vairākas institūcijas un eksperti. Es neesmu speciāliste, tāpēc es paļāvos uz Ministru kabineta noteikumiem un cilvēkiem, kas attiecīgo procedūru izstrādāja. 

Kad es visu procedūru esmu ievērojusi, eksperti izsniedz atzinumu, ka visas prasības ir ievērotas, es vēršos departamentā pēc atļaujas un to saņemu. Vai kādā brīdī man vajadzētu rasties šaubām, ka es kaut ko daru nepareizi? 

14

- Pirms līguma slēgšanas ar LMT saņemta arī skolas komisijas atļauja. Kas tā par komisiju?

- Tā ir skolas telpu iznomāšanas komisija. Piemēram, pie mums vēršas komersants, un šī komisija izlemj, vai mūs šāds piedāvājums interesē.

- Kas tajā ietilpst?

- Tajā noteikti jābūt direktora vietniekiem saimniecības jautājumos.

- Vecāki tur nav pārstāvēti?

-  Nē, tie ir skolas darbinieki, kuri vēlāk ir atbildīgi par pieņemtajiem lēmumiem.

- Visi jūsu kolēģi, kas ietilpa komisijā, piekrita, ka LMT priekšlikums ir labs veids, kā skolai gūt papildu ieņēmumus? Varbūt kāds iebilda?

- Kādā brīdī mēs runājām arī par to, ka tā ir telekomunikāciju aparatūra un ka nepieciešams pārbaudīt, vai ko tādu vispār var izvietot uz skolas jumta.

Mēs pārbaudījām visus normatīvos aktus – ja tie tiek izpildīti, tad viss ir kārtībā. Galīgo lēmumu nepieņēmām mēs  - mēs ar jautājumu vērsāmies departamenta komisijā, bet tur atbildēja apstiprinoši. 

14

- Cik man zināms, 34. vidusskola nav pirmā un vienīgā uz kuras jumta atrodas antena.

- Jā, vēl ir 69. skola, Kultūras vidusskola, 31. skola, Rīnūži, Iļģuciema vidusskola. Pat pēc tam, kad mūsu [skolas] vecāki sašuta par šo faktu, vēl vairākas skolas apstiprināja šādu antenu izvietošanu. Tas ir viņu apzināts lēmums.

Pēc 34. vidusskolas skolēnu vecāku aktivitātēm Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Iznomāšanas komisija 2019.gada oktobrī apstiprināja noteikumus, kas nosaka, ka lēmumi par antenu izvietošanu uz skolu ēkām turpmāk tiks pieņemti tikai pēc attiecīgās skolas padomes piekrišanas. Skolu padomēs ir pārstāvēti bērnu vecāki.  

- Cik vecāku ir pārstāvēti skolas padomē?

- Skolas padomē vidēji darbojas 47 cilvēki - pa vienam cilvēkam no katras klases.

- Tas nozīmē, ja savācas aktīvākie katras klases bērnu vecāki, kuri paziņo: “Mēs negribam antenas uz skolas jumta!” - tad šādu antenu neviens arī neuzstādīs?

- Tieši tā.

- Uz jau izvietotām antenām tas neattiecas?

- Nē.

- 34.vidusskolas precedenta rīcības rezultātā telekomunikāciju aprīkojumu uz skolām turpmāk nevarēs izvietot bez skolas padomes piekrišanas - vecāki ir ieguvuši vismaz kaut kādu teikšanu. Jūsuprāt, tas ir pareizi? 

- Es uzskatu, ka tas ir pareizi, tā ir mierīgāk gan direktoram, gan pašiem vecākiem. Nav pareiza situācija, ja skolā ir tik daudz satrauktu vecāku. Tomēr es kļūstu par šīs situācijas ķīlnieci tajā ziņā, ka šobrīd es neko nevaru izdarīt.

Lai lauztu līgumu ar LMT, man jābūt ļoti spēcīgam argumentam. Vecāku bailes – tas nav arguments, bet cita argumenta man nav.

14

- Kad LMT kā nepamatotus noraidīja vecāku iebildumus par antenas drošumu bērnu veselībai, vecāki nolēma pierādīt, ka skolas ēkas jumts ir nepieciešams mācību procesam, kas nozīmētu, ka līgumu būtu iespējams lauzt, nemaksājot kompensāciju. Kas notika ar šo ideju? 

- Viņiem [vecākiem] ienāca prātā, ka mēs varētu iegādāties mazu un lētu meteoroloģisko staciju, novietot to uz ēkas jumta un pieprasīt, lai LMT aizvāc antenu. Tā stacija aizņemtu 1,5 kvadrātmetrus. Es vecāku vārdā rakstīju vēstuli LMT, informējot, ka mums ir saskaņota meteoroloģiskā stacija, tāpēc jumtu vajag atbrīvot.

Viņi mums atbildēja: “Jūsu stacija ir tik maziņa, mēs jums palīdzēsim to izvietot.” 

14

- Meteoroloģiskā stacija uz skolas jumta būs?

- Vecākiem jau tas nav vajadzīgs, viņi to pat nenopirka. Ja reiz tas nestrādā [lai sasniegtu mērķi], tad aizmirsīsim par to. 

- Kāds ir antenas pašreizējais stāvoklis - kā stāvēja, tā stāv?

- Juridiski nedz man, nedz vecākiem nav nekādu argumentu, lai pieprasītu šīs antenas noņemšanu. LMT ieguldīja naudu saskaņošanā un izbūvē, viņi saka:

“Mēs to aizvāksim, līgumā ir tāds punkts. Mūsu zaudējumi antenas demontāžas gadījumā lēšami 50 000 eiro apmērā. Ja jūs mums šos zaudējumus kompensēsiet, mēs antenu aizvāksim.” 

14

50 000 eiro ir skolas gada budžets. Mēs kā pašvaldības iestāde neesam gatavi aizvākt antenu par 50 000 eiro, vecāki arī nav gatavi, departaments arī nav gatavs maksāt 50 000 eiro. 

LMT ievēro visus noteikumus. Viņi arī izrāda pretimnākšanu. Kad diskusijas izvērtās asas, viņi piedāvāja pārklāt jumtu ar īpašu materiālu, lai vecāki nepārdzīvo, kā arī izvietot skolas telpās mērinstrumentus, lai visi redz, ka elektromagnētiskais lauks ir tik neliels, ka tas nevar ietekmēt bērnu veselību. Viņu pozīcija ir: “Aizvākt mēs to nevaram, bet mēs esam gatavi pārrunām.” 

 - Vecāki pārrunas negrib, uzskatot, ka tādējādi viņi atkāpjas no savas pozīcijas?

- Jā. Nesen es no viņiem saņēmu vēstuli ultimāta formā ar prasību par aizsargmateriāla un mērinstrumentu izvietošanu. Es šo vēstuli piekoriģēju uz pieņemamāku sadarbības piedāvājumu un lūdzu LMT veikt attiecīgas izmaiņas.

- Ja jūs sākumā būtu zinājusi par tādu vecāku reakciju, vai būtu piekritusi antenas izvietošanai uz skolas jumta? Kādi ir jūsu secinājumi šajā situācijā?

- Es laikam būtu prasījusi skolas padomei. Viennozīmīgi, ņemot vērā visu situāciju, es nebūtu uzņēmusies visu atbildību viena. 

Jā, mana vaina ir tur, ka es neņēmu vērā, ka ir cilvēki, kas šo jautājumu uztvers ļoti sāpīgi. 

14

-  Līgums ir spēkā līdz 2023.gadam - pēc tam to pagarināsiet?

- Nē, protams. Te pat nav lieta skolas padomē, pat bez tās jautājums ir izlemts. Man ir liela oranža mape, kā oranžais brīdinājums, tajā ir apmēram 300 lappušu ar manu saraksti ar dažādām institūcijām, ar LMT, ar vecākiem. Es nevarētu teikt, ka man būtu ļoti patīkami vai gribētos komunicēt par šo tematu – es tajā laikā varētu darīt kaut ko lietderīgāku.

- Jūsu skolas audzēkņu vecāku kategoriskā iestāšanās pret antenu vairāk vērtējama kā kompliments vai kā sods?

- Es uzskatu, ka ir jautājumi, kas ir pelnījuši pastiprinātu uzmanību, un, ja vecākiem tas ir tik svarīgi un tas ir pretrunā ar viņu vērtībām, tad par to vajag cīnīties - šādā ziņā  pavisam nav svarīgi, kā es šajā sakarā jūtos. Cits jautājums ir tas, ka vairākās situācijās, kad man kā direktorei gribētos, lai vecāki būtu tikpat aktīvi, viņi tādu aktivitāti neizrāda.

Mani sarūgtina, ka citas skolas lietas, par kurām es ļoti pārdzīvoju, viņiem nešķiet tikpat svarīgas.

14

Es saprotu vecāku emocijas - viņiem bija daudz cerību. Viņi vērsās vairākās iestādes, bet pēc būtības nekas nemainījās. Skumji. Tomēr, no otras puses, - tāda ir dzīve. 

Viņi ir malači - viņi ieguva vienu rezultātu. Viņiem prasīs, un, pateicoties viņiem, prasīs arī vecākiem citās skolās. Tas ir cienījami. 

14

Es ar viņiem nekaroju, es viņus saprotu. Esmu viņu pusē, bet es vairs neko nespēju izdarīt.

- Paldies! 

- Paldies jums!

Veselības inspekcijas komentārs

FOTO: Rus TVNET

Kā informēja inspekcijas speciāliste Daina Sudraba-Livčāne, telekomunikāciju bāzes stacija, kas atrodas uz 34.vidusskolas jumta, tika pieņemta ekspluatācijā pēc elektromagnētiskā lauka starojuma līmeņu praktisko mērījumu rezultātu atbilstības izvērtēšanas, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi. 

Elektromagnētiskā lauka starojuma līmeņu mērījumu rezultāti apliecināja:  

  • Kopējā frekvenču diapazonā (75 MHz  - 3GHz) lielākais izstarojuma stiprums tika uzrādīts mērījuma vietā uz jumta, 15 m attālumā no mobilo sakaru  antenām –  0,0796 W/ m2 (pieļaujamais līmenis – no 2W/ m2 līdz 10 W/ m2). 
  • Antenu darbības diapazonos (801,0 – 811,0/935,0 – 948,2/1805,2 – 1829,8/2110 – 2130/2620 – 2640 MHz), maksimālais  izstarojums uzrādīts mērījuma vietā uz jumta, 15 m attālumā no mobilo sakaru  antenām – 0,03018 W/ m2 (2620 – 2640 MHz frekvenču diapazonā no kopējā frekvenču diapazona) un  0,02560 W/ m2 (801,0 – 811,0 frekvenču diapazonā no kopējā frekvenču diapazona),  pieļaujamais līmenis – no 4,6W/ W/ m2. 
  • Skolas telpās, kā arī skolas apkārtējā teritorijā mērījumu rezultāti ir vēl ievērojami zemāki, kas ļauj izdarīt secinājumus, ka jaudas plūsmas blīvuma izmērītās vērtības atšķirīgos antenu starojuma virzienos  nesasniedz pat  1 % no noteikto mērķlielumu vērtībām.

Atsaucoties uz Eiropas Komisijas Zinātniskās komitejas viedokli par elektromagnētiskā lauka starojuma esošo un jaunu veselības risku izvērtēšanu un Pasaules Veselības organizācijas viedokli par elektromagnētiskā lauka starojuma iedarbību uz cilvēka veselību, Inspekcija norāda uz to, ka nav  pierādījumu par vidē pastāvošo elektromagnētiskā lauka draudiem sabiedrības veselībai. 

Līdz ar to Inspekcija uzskata, ka bažām par elektromagnētiskā starojuma ietekmi uz veselību, kas saistīta ar mobilo sakaru bāzes stacijas izvietojumu uz Rīgas 34.vidusskolas jumta, nav pamata.

Tomēr, neskatoties uz iepriekš minēto, pasaulē labas pārvaldības prakse aicina ņemt vērā iedzīvotāju bažas, pat ja tām nav objektīva pamata. Inspekcijas kompetence nav saistāma ar Rīgas 34. vidusskolas skolēnu vecāku lūgumu ietekmēt bāzes stacijas demontāžu un Inspekcijai nav tiesību ierobežot vai pārtraukt bāzes staciju darbību. Gala lēmumu par bāzes stacijas izvietošanu vai neizvietošanu uz ēkas jumta jāpieņem ēkas īpašniekam vai pārvaldītājam.

Tiesībsarga biroja piebilde

Tiesībsarga biroja pārstāve Ruta Siliņa norādīja, ka Tiesībsarga ieskatā Veselības inspekcijas atzinumi, ka minētās bāzes stacijas elektromagnētiskā lauka mērījumu rezultāti nepārsniedz robežvērtības, apliecina, ka iespējamais starojums, nav vērtējams kā tāds, kas rada būtisku ietekmi uz cilvēku veselību.

Izvērtējot situāciju, tika konstatēts, ka elektronisko sakaru aparatūra uz Rīgas 34. vidusskolas jumta ir uzstādīta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Normatīvajos aktos nav noteikti ierobežojumi uzstādīt aparatūru noteiktās vietās, bet ir noteikti ierobežojumi elektromagnētiskā lauka starojumam.

No LMT atbildes secināms, ka līgums pirms termiņa netiks izbeigts. Ņemot vērā, ka izlīgums nav iespējams, strīdu iespējams risināt tiesā, Rīgas 34.vidusskolai kā iznomātājam ceļot prasību par telpu nomas līguma izbeigšanu pirms līgumā noteiktā termiņa

Birojs arī norāda: ja sabiedrības locekļu ieskatā normatīvajos aktos ir nepieciešami stingrāki elektromagnētiskā lauka starojuma ierobežojumi, piemēram, aizliegums ierīkot mobilo sakaru bāzes stacijas tuvāk par 500 metriem no izglītības iestādēm, tiesībsargs aicina izmantot tiesības iesniegt Saeimā kolektīvo iesniegumu, ko parakstījuši ne mazāk kā 10 000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu.

LMT komentārs

LMT Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Valdis Jalinskis uzsvēra, ka uzņēmums ik gadu uzstāda vairāk nekā 50 jaunas bāzes stacijas, no kurām liela daļa tiek izvietotas uz sabiedrisko ēku jumtiem, tostarp pašvaldību ēkām, skolām, slimnīcām, kultūras objektiem u.c.  

Savā darbībā, arī uzstādot bāzes stacijas vai izvietojot jebkāda veida aparatūru, LMT ievēro visstingrākās drošības un kvalitātes prasības, tiesiskuma principus, ņem vērā sabiedrības intereses un tiesības. Bāzes stacijas tiek uzstādītas tikai uz tādām ēkām, kas ir pieejamas un kuru īpašnieki ir devuši savu piekrišanu, slēdzot savstarpēju vienošanos un saņemot visas nepieciešamās atļaujas.

Elektronisko sakaru tīkla plānošanas un izvēršanas principi Latvijā neatšķiras no Eiropas vai citu pasaules valstu īstenotās prakses. Bāzes staciju izvietošana ne vien uz sabiedrisko ēku, bet arī pašvaldību vai privāto īpašumu ēku jumtiem notiek lielākajā daļā pasaules valstu. Līdzīgi kā siltuma vai elektrības, arī sakaru nodrošināšana Eiropas Savienībā tiek uzskatīta par iedzīvotājiem nepieciešamu pamatvajadzību, kas jānodrošina iedzīvotāju dzīvesvietās.

LMT pārstāvis uzsvēra, ka bāzes stacija uz Rīgas 34.vidusskolas ēkas jumta tika uzstādīta 2019.gadā pēc līguma parakstīšanas ar skolas vadību un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta apstiprinājuma, ņemot vērā gan drošības un kvalitātes prasības, gan visus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus publisko elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas uzstādīšanai. Attiecīgi nekādā gadījumā tādi lēmumi netiek pieņemti vienpersoniski no kādas amatpersonas puses, saņemti visi atzinumi un saskaņojumi no atbildīgajām iestādēm.

Papildus tam, izprotot vecāku rūpes par jauniešu labklājību un veselību, bez obligātajiem mērījumiem pēc LMT iniciatīvas Veselības inspekcija ir veikusi elektromagnētiskā lauka papildu mērījumus Rīgas 34.vidusskolas gaiteņos un kabinetos (vecāku pārstāvja klātbūtnē un viņu norādītajās vietās), pārliecinoties ne vien par publisko elektronisko sakaru tīkla bāzes elektromagnētiskā lauka mērījumu rezultāta atbilstību normatīvo aktu prasībām, bet arī konstatējot daudzas reizes mazāku elektromagnētiskā lauka līmeni nekā maksimāli atļautais. Turklāt šādus mērījumus LMT apņēmies par saviem līdzekļiem nodrošināt katru gadu, sniedzot skolas vadībai un skolēnu vecākiem Veselības inspekcijas apstiprinātu atzinumu.

Risinājums:

"Lai rastu abpusēji pieņemamu risinājumu un mazinātu skolēnu vecāku bažas par viņu bērnu drošību, Rīgas 34. vidusskolas skolēnu vecākiem un skolas vadībai esam oficiāli piedāvājuši arī izskatīt un par saviem līdzekļiem papildus uzstādīt dažādus tehniskus risinājumus (piemēram, izolējoša materiāla slāni zem antenas, kas vēl vairāk samazina elektromagnētisko lauku tieši zem bāzes stacijas), kā arī izvietot sertificētas mērierīces skolas telpās, lai vecāki varētu jebkurā brīdī klātienē pārliecināties par elektromagnētiskā lauka lielumu un to, ka tas ir būtiski mazāks par pieļaujamo normu. LMT vienmēr ir bijuši atvērti sarunām un diskusijām. Skola nesen ir izrādījusi interesi par LMT iepriekš izteiktajiem priekšlikumiem, tāpēc tagad kopīgi meklējam risinājumus visu pušu interešu apmierināšanai," norādīja LMT pārstāvis.

Uz augšu
Back