Valsts vides dienests sāk datu publicēšanu atvērto datu formātā

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

 Lai nozaru asociācijām, studentiem un citiem interesentiem atvieglotu informācijas pieejamību, Valsts vides dienests (VVD) uzsāk datu publicēšanu atvērto datu formātā Latvijas Atvērto datu portālā, informēja VVD sabiedrisko attiecību speciāliste Anda Zaļepska.

VVD dati ir pieejami šeit.

Tādējādi visiem interesentiem ir iespēja bez maksas iegūt datus par pieņemtajiem lēmumiem par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu, datus par zemes dzīļu izmantošanas licencēm, licencēm darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kā arī datus par VVD izsniegtajām atkritumu apsaimniekošanas atļaujām un atsevišķas datu kopas ar datiem par šajās atļaujās paredzēto darbību - šķirošanas, savākšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas, pārvadāšanas - apjomiem.

Zaļepska skaidroja, ka atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām.

VVD atvērtie dati sagatavoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā "Valsts vides dienesta Informācijas sistēmas "TULPE" pilnveide".

VVD turpinās darbu pie informācijas publicēšanas atvērto datu formātā, izvērtējot sabiedrības interesi un pieprasījumu pēc konkrētiem tā rīcībā esošajiem datiem, piebilda VVD pārstāve.

Pašlaik VVD tīmekļa vietnē "www.vvd.gov.lv" pieejama informācija par VVD izsniegtajām atļaujām un licencēm pa to veidiem, kā arī izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Tāpat pieejama statistika par vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas, zvejas, radiācijas drošības un kodoldrošības kontroli mēnešu un gada griezumā šeit

Uz augšu
Back