Iecerēts veidot pastaigu taku no Bauskas līdz Mežotnes pilij

Dabas taka. Ilustratīvs attēls

FOTO: TVNET

Ieguldot 60 200 eiro, Bauskas novada pašvaldība iecerējusi veidot pastaigu taku gar Mēmeles labo krastu no Bauskas līdz Mežotnes pilij, liecina novada domes lēmums.

Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti izstrādājuši projekta pieteikumu "Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana dabas parka "Bauska" teritorijā" Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursu vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība". Iecere paredz izveidot pastaigu taku no Bauskas, Mēmeles tilta, gar Mēmeles upes labo krastu līdz Mežotnes pilij.

Projekta mērķis ir veicināt nozīmīga dabas mantojuma integrētu attīstību un sasniegtu ar to saistītos Bauskas novada Attīstības programmas līdz 2020. gadam plānotos darbības rezultātus. Projekts paredz īpaši aizsargājamo sugu un biotopu inventarizāciju, teritorijas ainaviskās vērtības saglabāšanu un pilnveidošanu, kā arī tūrisma un atpūtas infrastruktūras pilnveidošanu, nodrošinot dabas, kultūrvēsturisko un ainavisko vērtību dabas parka "Bauska" Bauskas novada teritorijā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 60 200 eiro. Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums ir 30 000 eiro, pašvaldības līdzfinansējums - 30 200 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošinās no Bauskas novada pašvaldības 2021. gada budžeta līdzekļiem.

Uz augšu
Back