Kaut kas nebijis: lielākā daļa bērnu ar nepacietību gaida skolas atsākšanos!

FOTO: depositphotos.com

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, vairāk nekā puse jeb 52% Latvijas skolēnu vēlas atgriezties skolā un atsākt mācības klātienē, liecina veiktās aptaujas dati*. 

Aptauja: vairāk nekā 50% skolēnu un 88% vecāku gaida skolas gaitu atsākšanos klātienē

Vēl entuziastiskāki par gaidāmo mācību gada sākumu ir vecāki – vairākums jeb 88% norādījuši, ka vēlas, lai bērni atgriežas skolā, atsākot mācības klātienē. Arī SOS bērnu ciematu skolēni un vecāki ar nepacietību gaida atgriešanos skolā, taču vienlaikus asociācijas pārstāvji norāda, ka bērnu sagatavošana mācībām ģimenēm ik gadu rada finansiālus izaicinājumus.

Aptaujas dati atklāj, ka lielākā daļa skolēnu ir noilgojušies pēc mācībām klātienē, turklāt pēc 25% vecāku domām, viņu bērni ļoti vēlas atgriezties skolā, jo pavasarī īstenotais attālinātais mācību process ir pastiprinājis vēlmi socializēties un mācīties klātienē.

1

Savukārt 27% ir pārliecināti, ka bērni vēlas atgriezties skolā, lai varētu pilnvērtīgi būt kopā ar vienaudžiem un apmeklēt interešu pulciņus. Tai pašā laikā 15% skolēnu vecāku atzinuši, ka viņu atvases skolas gaitu atsākšanos klātienē gaida ne vairāk kā citus gadus, kamēr tikai 8% skolas vecuma bērniem skolas gaitu atsākšana klātienē vai attālināti lielu sajūsmu neizraisa.

Arī vairums vecāku gaida bērnu skolas gaitu atsākšanos ierastajā, klātienes režīmā. 62% no aptaujātajiem vecākiem ļoti vēlas, lai atvases dodas uz skolu un atsāk mācības klātienē, jo, viņuprāt, bērnu attīstībai un zināšanu apguvei ir svarīgs tieši pedagogu atbalsts, kā arī pilnvērtīga darbošanās dažādos pulciņos. Vēl 26% vecāku norāda, ka vēlas, lai bērni atgriežas skolā klātienē, un kā būtisku priekšrocību mācībām klātienē izceļ tieši skolēnu iespēju un nepieciešamību socializēties ar vienaudžiem.

Analizējot aptaujas datus, viņa paturpina, ka tikai 7% vecāku daļēji vēlas, lai bērni uzsāk jauno mācību gadu klātienē, jo ir bažīgi par iespējamajiem veselības riskiem.

Visbeidzot – 4% norāda, ka viņiem nav skaidras atbildes, jo ir iemācījušies pielāgoties jebkurai situācijai.

1

*BITES Aptauja veikta 2020. gada jūlijā, sadarbojoties ar pētījumu aģentūru “Norstat” un aptaujā piedaloties vairāk nekā 300 vecākiem ar skolas vecuma bērniem visā Latvijā.

Uz augšu
Back