No oktobra studiju process RSU notiks kombinēti

Rīgas Stradiņa universitātē sākusies dokumentu pieņemšana pamatstudijām 2019./2020. akadēmiskajam gadam.

FOTO: Zane Bitere/LETA

No 5.oktobra visās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studiju programmās mācības tiks organizētas kombinētā formā - klātienē un attālināti. 

Līdz 5.oktobrim studiju process RSU tiek organizēts attālināti. Izņēmums ir RSU sociālo zinātņu studiju programmas, kurās pirmā gada studējošajiem periodā no 31.augusta līdz 5.oktobrim līdz 20% no studiju programmās plānotā kontaktstundu apjoma drīkst realizēt klātienē RSU auditorijās, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Jau ziņots, ka ierodoties RSU, ikvienam cilvēkam - gan personālam, gan studentiem, gan apmeklētājiem - būs jāņem līdzi mutes un deguna aizsegs, paredz universitātes rektora Aigara Pētersona izdotais rīkojums.

Universitātē ir noteikta kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas paredz, ka pēc atbildīgā RSU darbinieka vai sagaidītāja pieprasījuma personai būs jāuzvelk sejas maska.

RSU uzsvēra, ka ikviens drīkstēs sejas masku uzvilkt arī pēc paša iniciatīvas, taču prasība par obligātu mutes un deguna aizsega ņemšanu līdzi paredzēta, lai universitātē nodrošinātu ikviena drošību.

Ar rektora rīkojumu arī noteikts, ka RSU vestibilos un katrā gaitenī vismaz vienā redzamā vietā tiks izvietota vispārīgā informācija par distancēšanās, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības prasībām. Pie mācību telpām, auditorijām, laboratorijām, koplietošanas telpām un iekārtām tiks izvietota speciālā informācija.

Tāpat noteiktā kārtība paredz, ka RSU personāls un apmeklētāji ievēro savstarpēju divu metru distanci, kur tas iespējams, izņemot noteiktos gadījumus, it īpaši attiecībā uz studiju procesu.

Savukārt vietās, kurās parasti notiek vai ir paredzama cilvēku pulcēšanās, RSU Infrastruktūras departaments marķēs grīdas, kas norāda vienai personai paredzēto vietu vai platību, kur attālums ir vismaz divi metri.

Tas arī rīkojums nosaka, ka RSU personālam un apmeklētājiem, ierodoties universitātes telpās, ir pienākums nekavējoties veikt roku dezinfekciju - nomazgājot tās ar siltu ūdeni un ziepēm vai dezinficējot ar speciālo dezinfekcijas līdzekli.

Plānotā kārtība arī nosaka, ka telpas būs jāvēdina vismaz vienu reizi divās stundās. Pēc nodarbības, kurā telpā uzturējušies vairāki cilvēki, vai pārtraukuma laikā telpas vēdina vismaz 15 minūtes, taču ja telpā darbojas automātiskās ventilācijas sistēma, tad jāizmanto tā.

Vienlaikus noteikts, ka augstskolas personālam un apmeklētājiem ir aizliegts ierasties un uzturēties RSU telpās, ja viņiem ir vērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai ir apstiprināta Covid-19 infekcija, kā arī gadījumos, ja personai noteikta nepieciešamība ievērot pašizolāciju.

RSU studiju process tiek plānots attālināti no 31.augusta līdz 4.oktobrim, neskaitot prakses norisi un izņēmumus, kas apstiprināti ar rektora rīkojumu.

Uz augšu
Back