Piespiedu darba uzraudzība. Kā to veic?

Oskars Rekšņa
Piespiedu darba uzraudzība. Kā to veic?
Facebook LinkedIn Draugiem Twitter
Comments 2
Foto: TVNET

Valsts probācijas dienests (VPD) kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi organizē no 2005.gada. Tas gada laikā ļauj ietaupīt pat vairāk nekā vienu miljonu eiro. Piemēram, 2018.gadā VPD piespiedu darbu organizēja 8889 klientiem.

Piespiedu darbs ir viens no Krimināllikumā paredzētajiem sodiem, kuru personai var piespriest, ja tā ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. Piespiedu darbu var piemērot gan vienu pašu, gan kopā ar kādu citu sodu.

Piemēram, noteiktos gadījumos piespiedu darbu var piemērot, kombinējot to ar papildsodu - probācijas uzraudzību, kas pēc sava satura ir atšķirīgs sods. Tāpat piespiedu darbu var piemērot kopā ar brīvības atņemšanas sodu. Tas nozīmē, ka cilvēks kādu laiku pavada brīvības atņemšanas iestādē, piemēram, gadu, divus, bet pēc tam, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes, viņam tiek izpildīts otrs sods – piespiedu darbs.

Ir dažādas sodu kombinācijas, kuru ietvaros var piemērot piespiedu darbu.

Piespiedu darbu var piespriest tiesnesis vai prokurors, nosakot konkrētu stundu skaitu – sākot no 40 stundām līdz 280. Ja ir vairāki sodi, tos saskaita, un šādā gadījumā piespiedu darbu var veidot pat līdz 420 darba stundas.

Šā soda laikā cilvēks ārpus mācībām un darba, savā brīvajā laikā veic bez atlīdzības sabiedrībai derīgu darbu. Cilvēkam, kuram ir piespriests šis sods, ir pienākums noteiktā laikā ierasties Valsts probācijas dienestā.

Kad šis cilvēks atnāk, mēs ar viņu iepazīstamies, saprotam, kāda viņam ir izglītība, ko viņš prot darīt, par ko ikdienā strādā, vai ir kādas veselības problēmas. Kad esam visu noskaidrojuši, tiek piemeklēts atbilstošākais darba devējs. Probācijas dienestam ir noslēgti 1494 līgumi par probācijas klientu nodarbināšanu piespiedu darbā.

Lai noskaidrotu, kā VPD īsteno piespiedu darba uzraudzību, portāls TVNET devās līdzi VPD darbiniekiem, lai par strikto uzraudzību pārliecinātos uz vietas. Piespiedu darbi tiek izpildīti dažādās vietās Latvijā, tostarp Saldus pusē.

Saldus komunālservisa kapu administratore Zenta Grūtupa atzīst, ka probācijas dienesta klientiem tiek uzticēti darbi, kas vairāk saistīti ar lapu grābšanu, uzkopšanu.

Tāpat piespiedu darba veicēji vāc zarus, ravē celiņus.

Viņa arī norāda, ka cilvēki, kuriem ir piespiedu darbs, parasti ievēro noteikto, uz darbu nāk.

Viens no probācijas dienesta klientiem portālam TVNET stāsta, ka pie lapu grābšanas kapos ticis pēc krimināllietas, neprecizējot gan tieši pēc kādas.

Viņš norāda, ka viņam tika piespriestas 250 stundas piespiedu darbs. Viņš atzīst, ka piespiedu darbs ir labs soda veids, piebilstot – ja maksātu, būtu vēl labāk.

Brocēnu un Saldus Jātnieku kluba valdes locekle Kitija Līniņa stāsta, ka sadarbība ar probācijas dienestu ilgst divus gadus. Viņa akcentē, ka bija nepieciešamas palīdzīgas rokas, tāpēc tika pieņemts lēmums par sadarbību.

Darbi, kas tiek uzticēti probācijas dienesta klienti, ir dažādi. Uzceltas mājiņas, sagatavoti būvniecības materiāli, jumta segums izveidots. Dažādi darbi teritorijas sakopšanā.

Tāpat probācijas dienesta klienti vākuši zarus, lasījuši ābolus un piedalījušies citās aktivitātēs.

Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs Viktors Drukovskis stāsta, ka sadarbība ar probācijas dienestu ir ilga, bieži vien personas, kurām ir piespiedu darbs, nāk no paša pagasta iedzīvotāju vidus. Ļoti bieži personas, kurām noteikts piespiedu darbs, sodu saņēmuši par automašīnas vadīšanu reibumā, bez tiesībām.

Vidēji gadā piespiedu darbi tiek uzticēti trīs cilvēkiem.

Tas, kādi darbi tiek uzticēti, atkarīgs no profesijas. Tiesa, bieži vien prasmju šādiem cilvēkiem nekādu nav. Tāpēc neko ļoti sarežģītu nevar uzticēt. Ir cilvēki, kuri var strādāt ar motorzāģi, bet ir arī tādi, kuriem var uzticēt tikai grābekli, slotu.

Viņš atzīst, ka ir gadījumi, kad cilvēki kādu dienu neattaisnoti kavē, taču tādu, kuri vienkārši ignorētu piespiedu darbu, praktiski nav.

Lai arī vairums cilvēku ir tādi, kuriem nav specifisku prasmju, Kursīšu pagastā viens probācijas dienesta klients bijis ar izglītību un izveidojis centra dīķim projektu.

Probācijas dienesta klienti piespiedu darbus veic arī biedrībā “Zvērdes cauna”, kas atrodas Saldus novadā. Biedrība nodarbojas ar medību rīkošanu un medību teritoriju apsaimniekošanu.

Foto: TVNET

Biedrības valdes loceklis Miervaldis Jākobsons stāsta, ka kienti jaukuši bebru dambjus, būvējuši medību torņus, barotavas.

Probācijas dienesta klienti esot dažādi, ir personas, kurām ir kādas iemaņas dažādu darbu veikšanā, esot arī tādi, kuri neko īsti darīt neprot, tāpēc uz vietas jāveic arī apmācības.

Foto: TVNET

Uz medību klubu piespiedu darba izpildei parasti dodas ļaudis, kuriem ir pamatdarbs, jo tur iespējams strādāt sestdienās un svētdienās.

Foto: TVNET

Valsts probācijas dienests piespiedu darba izpildē sadarbojas arī ar Latvijas Automobiļu federāciju.

Latvijas Automobiļu federācijas viceprezidents Gunārs Kosojs portālam TVNET stāsta, ka, rūpējoties par to, lai auto sacensības noritētu gludi, nepieciešams ieguldīts lielu darbu.

“Tas ir liels resurs, jārūpējas, lai viss ir sakārtots, skatītājam labi, jārūpējas, lai sacensības notiktu labā, sakārtotā vidē. Tad, runājot ar Valsts probācijas dienesta vadītāju, tika nolemts, ka varētu piesaistīt cilvēkus, kuriem noteikts piespiedu darbs,” saka Kosojs.

Kosojs arī atzīst, ka probācijas dienesta klienti organizatoriem ļauj ietaupīt līdzekļus. “Par probācijas dienesta pakalpojumiem nav jāmaksā. Tāpēc ar probācijas dienestu pagājušajā gadā tika noslēgts sadarbības memorands, par to tika ziņots arī sabiedrībai,” saka Kosojs.

Kosojs norāda, ka cilvēki, kuriem piespriests piespiedu darbs ir sabiedrības daļa un, uzticot veikt dažādus darbus, vietu, kur strādāt, cilvēki var atklāt kādu jaunu hobiju, nodarbi, kas varētu interesēt arī nākotnē.

Sadarbībā ar Latvijas Automobiļu federāciju probācijas dienesta klienti veikuši mehāniķa palīga darbus, trasi palīdzējuši iekārtot, ierobežojumu neesot. Ir jāvērtē klientu kompetences, lai varētu viņiem piedāvāt atbilstošu nodarbi.

Probācijas dienesta klienti pielikuši savu roku "Ramirent RX Challenge" norisē

Kādi tieši ir piespiedu darbi?

VPD vadītāja vietniece funkciju jautājumos Ilona Linde skaidroja, ka darbi ir gan tādi, kas ir ļoti vienkārši, piemēram, sezonas darbi – rudenī lapu grābšana, ziemā – sniega tīrīšana, pavasarī – apzaļumošana, telpu uzkopšana un labiekārtošana, gan tādi, kuru veikšanai ir nepieciešamas noteiktas prasmes, piemēram, bruģēšana, metināšana, darbs informācijas tehnoloģiju jomā u.c. Tie jau ir kvalificēti darbi, kurus arī vairāk gaida darba devējs. Šādi darba devējs var konkrētā darba paveikšanai paredzēto naudiņu novirzīt citu aktuālu jautājumu atrisināšanai.

Ja cilvēks izvairās no piespiedu darba izpildes, mēs sākotnēji cenšamies noskaidrot iemeslus. Ja cilvēks nesniedz paskaidrojumu vai paskaidrojumā minētie iemesli nav attaisnojoši, viņš saņem brīdinājumu. Ja pēc brīdinājuma saņemšanas atkārtoti tiek pārkāpti piespiedu darba izpildes nosacījumi, mēs sagatavojam iesniegumu tiesai par piespiedu darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu.

Ja skatāmies gada laikā, tad 91% ir tādas personas, kuras strādā, un tikai 9% gadījumu nākas vērsties tiesā. To cilvēku vidū, kuriem nesokas ar piespiedu darba izpildi, ir gan tādi, kuri sākumā ir strādājuši, bet pēc tam dažādu iemeslu dēļ strādāt ir pārtraukuši, gan arī tādi, kuri jau pat sākumā nav uzskatījuši par vajadzīgu doties uz probācijas dienestu, paudusi Linde.

Kopā 2019.g. piespiedu darba izpilde tika organizēta 8190 probācijas klientiem.

Daži piemēri, ko paveikuši cilvēki, kuri veikuši piespiedu darbus.

Probācijas klients pie pirmsskolas izglītības iestādes salaboja nojumes grīdas segumu un bibliotēkā nokrāsoja krēsliņus bērnu stūrītim.

Probācijas klients (pavārs ar 15 gadu stāžu) tika nodarbināts kāda sociālās aprūpes centra ēdināšanas blokā. Klients strādāja virtuvē, veica uzlabojumus ikdienas ēdienkartē centra iemītniekiem. Izveidotā ēdienkarte tiek izmantota arī šodien.  

Kāda kultūras nama zālē probācijas klienti nomainīja veco grīdas segumu pret jaunu, kā arī noņēma vecās flīzes kultūras nama foajē.

Bijušais probācijas klients pēc piespiedu darba izpildes jaunatnes sporta centrā tur turpina strādāt algotu darbu.

Kādā brīvdabas muzejā probācijas klients veicis vairākus darbus dekorāciju izgatavošanas jomā un apmeklētāju uzņemšanā.

Paveiktie darbi:

  • Izgatavoti rotājumi mūzikas instrumentiem;
  • Izmantojot dažādus materiālus, izveidota ekspozīcija ar salmu dzīvniekiem;
  • Viesu sagaidīšana un iesaistīšana radošajās darbnīcās.
  • Apvienojot ar dalību rehabilitācijas programmā, probācijas klients veicis piespiedu darbus kādā slimnīcā.
  • Kādā sociālās aprūpes centrā probācijas klients palīdzēja  nomainīt jumta segumu.
  • Piespiedu darba soda izciešanas laikā probācijas klients izvadāja humānās palīdzības paciņas maznodrošinātajiem. Pēc soda izciešanas bijušais probācijas klients turpināja šo darbu kā brīvprātīgais.
Tēmas
Aktuālais šodien
Jaunākās ziņas
Svarīgākais