Kārtējā raidījumā DABNĪCA raidījuma vadītājs Ainārs Rutkēvičs un Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta vadītāja Gita Strode apspriež biotopu kategorijas Latvijā un to pašreizējo situāciju.