Kārtējā raidījumā DABNĪCA runājam par bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanu Rīgā, dabas parkā “Piejūra” un dabas liegumā “Jaunciems”. Raidījumā viesojas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas speciāliste Līga Apsēna.