Bijušajam Francijas prezidentam Nikolā Sarkozī par korupciju un tirgošanos ar ietekmi piespriestais reālais cietumsods no jauna apstiprina senu politikas patiesību - pat pasaules senākajām demokrātijām neizdodas izvairīties no korupcijas lāsta. 

No Francijas līdz Amerikai, demokrātiskās valstis no jauna apstiprina demokrātijas pamatprincipu – likuma, nevis cilvēka varu. Šim mūslaiku vēstījumam vajadzētu kalpot kā mierinājumam tiem pareģiem, kas paredz despotisma laikmeta pienākšanu. Tikmēr citi varētu iebilst, ka Sarkozī, ja viņa apelācija tiks noraidīta, ieslodzījumā būs jāpavada vien gads un pat tas - paša māju ērtībās un vienīgi elektroniskās rokassprādzes uzraudzībā. 

Tomēr šīs nozieguma un soda drāmas galvenā morāle ir likuma augstākā vara, kuras vēsture sniedzas līdz pat 1215.gadā pieņemtajai Lielajai brīvības hartai. Tās 63 punkti ir izsakāmi ar vienu bausli - neviens valdnieks nav ārpus likuma.