Eiropas Komisija šonedēļ nāca klajā ar savu redzējumu par Eiropas "digitālo desmitgadi". Nospraužot politikas mērķus 2030. gadam, kuros galvenā uzmanība pievērsta četriem svarīgākajiem jautājumiem, proti, prasmēm, infrastruktūrai un spējām, sabiedriskajiem pakalpojumiem un uzņēmējdarbības digitalizācijai, Eiropas Savienība tiecas izvirzīties mūsdienu digitālās revolūcijas priekšgalā.

ABONENTIEM ABONENTIEM

Digitalizācija rada nopietnus riskus, sākot ar masveida novērošanu un kiberuzbrukumiem kritiskajai infrastruktūrai un beidzot ar tādas valsts atbalstītas dezinformācijas izplatīšanos, kuras mērķis ir polarizēt sabiedrību un apdraudēt demokrātiju.

Tas nozīmē, ka mums ir jāpanāk līdzsvars starp atvērtību un citām mūsu pamatinteresēm un pamatvērtībām.

It sevišķi mums būtu jāievēro trīs vispārēji principi: vienlīdzīgi konkurences apstākļi digitālajos tirgos, drošība kibertelpā un brīvība tiešsaistē (tostarp aizsardzība vārda un pulcēšanās brīvībām un aizsardzība pret diskrimināciju un privātuma pārkāpumiem).